Gigantyczne podwyżki! Opłata wyniesie ponad 320 zł i każdy powinien płacić

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji ogłosiła, jakie będą kwoty abonamentu RTV za 2023 rok. Zgodnie z prawem, każdy powinien go płacić, chyba, że nie ma odbiornika i go wyrejestruje.

Fot. Shutterstock

Opłata za 1 miesiąc za radioodbiornik wynosi 8,70 zł miesięcznie (jeżeli abonent każdego miesiąca uiszcza opłatę, wówczas opłata za okres 12 miesięcy wyniesie 104,40 zł).

Opłata za 1 miesiąc za odbiornik telewizyjny lub telewizyjny i radiofoniczny wynosi 27,30 zł miesięcznie (jeżeli abonent każdego miesiąca uiszcza opłatę, wówczas opłata za okres 12 miesięcy wyniesie 327,60 zł).

Użytkownicy odbiorników, którzy do 25 stycznia 2023 r. uiszczą opłatę abonamentową za cały rok, otrzymują 10-procentową zniżkę.

Uprawnieni do zwolnienia z opłat abonamentowych:

  • osoby, które ukończyły 75 rok życia,
  • osoby zaliczone do I grupy inwalidzkiej,
  • weterani będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi,
  • osoby, które ukończyły 60 lat i mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50% przeciętnego wynagrodzenia.

Kara, którą poczta może nałożyć za niezapłacenie abonamentu RTV to 30-krotność miesięcznej opłaty czyli nawet 819 zł za każdy rok. Jeżeli urzędnik dopatrzy się, że nie płaciło się kilka lat, wtedy kara ta zostanie pomnożona przez ilość lat.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]