Informacja z ostatniej chwili! Ogłoszono „okres zagrożenia” w polskiej energetyce!

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. ogłaszają okresy zagrożenia w dniu 23.09.2022 r. w godzinach 19:00 – 20:00, 20:00 – 21:00. Co to oznacza ? Okres zagrożenia „To sygnał tylko dla jednostek rynku mocy, by w tych godzinach zrealizowały swoje obowiązki mocowe. Ogłoszenie okresu zagrożenia nie ma wpływu na odbiorców energii elektrycznej, chyba że uczestniczą w rynku mocy jako jednostki redukcji zapotrzebowania” – informuje PSE. Z taką sytuacją o ogłoszeniu zagrożenia mocy spotkamy się pierwszy raz jako Polska.

Ogłoszenie okresu zagrożenia wynika z braku wystarczającej rezerwy w systemie. Ta sytuacja jest spowodowana ubytkami awaryjnymi jednostek wytwórczych oraz niską generacją OZE, zwłaszcza w szczycie wieczornym” – poinformowano w komunikacie!

PSE S.A. opublikowały wielkości umożliwiające dostawcom mocy wyznaczenie skorygowanego
obowiązku mocowego na stronie https://purm.pse.pl/ lub https://www.pse.pl/rynek-mocy-okresyzagrozenia.

Podstawa prawna:

  • art. 57 ust. 9 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz. U. z 2021 r. poz. 1854),
  • § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Energii z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie wykonania obowiązku mocowego, jego rozliczania i demonstrowania oraz zawierania transakcji na rynku wtórnym,
  • pkt. 16.1.3 regulaminu rynku mocy.

Ogłoszone okresy zagrożenia

Doba: 2022-09-23

Godzina okresu zagrożenia Data i godzina ogłoszenia POZ PRM WNJRM ΣOMn URJRM αSOM
MW MW MW MW MW
19:00 – 20:00 2022-09-23 10:55 20 586,017 2 033,433 2 822,835 23 311,796 0,000 0,8492102024
20:00 – 21:00 2022-09-23 10:55 20 345,013 1 994,504 2 679,479 23 311,796 0,000 0,8433514947

POZśrednie prognozowane zapotrzebowanie sieci w danym okresie zagrożenia

PRMwymagana w danym okresie zagrożenia nadwyżka mocy, określona zgodnie z postanowieniami IRiESP, o których mowa w art. 9g ust. 4 pkt 9 ustawy Prawo energetyczne

WNJRMśrednia prognozowana moc dostarczana do sieci w danym okresie zagrożenia przez zasoby wytwórcze nieobjęte obowiązkami mocowymi

ΣOMnsuma obowiązków mocowych wszystkich jednostek rynku mocy objętych obowiązkami mocowymi w danym okresie zagrożenia

URJRMsuma niedyspozycyjności jednostek rynku mocy w danym okresie zagrożenia, wynikających ze zdarzeń, o których mowa w pkt 16.6 Regulaminu Rynku Mocy

αSOMwspółczynnik określający w danym okresie zagrożenia wielkość skorygowanego obowiązku mocowego w odniesieniu do obowiązku mocowego, wyznaczony zgodnie ze wzorem: min {1, (POZ + PRM – WNJRM )/(ΣOMn – URJRM)}

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]