Na wypadek blackoutu przygotujcie gotówkę!

Awaria zasilania to długotrwały zanik lub odchylenie napięcia w komercyjnej sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej.

Nagła, poważna awaria systemu elektroenergetycznego powodująca dłuższą przerwę w dostawie energii (czego skutkiem jest m.in. wygaśnięcie oświetlenia) na znacznym obszarze nazywana jest blackoutem.

Każda awaria typu blackout ma inne przyczyny, ale można mówić o schemacie dochodzenia do blackoutu.

W wyniku sekwencji kilku losowych zdarzeń (awarie sieciowe, wyłączenia elektrowni, ekstremalne warunki atmosferyczne) dochodzi do przekroczenia krytycznych wartości podstawowych parametrów technicznych pracy systemu (częstotliwość, napięcie), automatycznego odłączenia się od sieci elektrowni i utraty napięcia na całym obszarze objętym zakłóceniem

Na wypadek blackoutu trzeba mieć przy sobie gotówkę. Bankomaty mogą nie działać, nie zrobimy się zakupów,

Oczywiście warto zaopatrzyć się w dodatkowe źródło energii.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]