Podano pierwsze wyniki głosowania w pseudoreferendach na Ukrainie

Na wschodniej Ukrainie przeprowadzono pseudoreferenda za przyłączeniem się do Rosji. Podano pierwsze wyniki, choć nikt nie ma wątpliwości, że są one sfałszowane.

Głosowano w samozwańczych republikach, a więc w Separatystycznej Donieckiej Republice Ludowej (DRL) i Ługańskiej Republice Ludowej (ŁRL) oraz w okupowanych obwodach chersońskim i zaporoskim. We wszystkich policzono jak na razie kilkanaście procent głosów i przytłaczająca większość wskazuje, że ich mieszkańcy chcą przyłączyć sie do Rosji.

W obwodzie zaporoskim 98,19 proc. zagłosowało za tym, by odwód został włączony do Rosji (policzono 18 proc. głosów), z kolei w DRL – 98 proc. (16 proc. głosów), ŁRL – 97,82 proc. (13 proc. głosów), w obwodzie chersońskim – 96,97 proc. (14 proc. głosów).

Nikt nie ma wątpliwości, że samo głosowanie, jak i wyniki są farsą.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]