Urzędnicy będą chodzić po domach i sprawdzać. Srogie kary za kłamstwo

W 2023 roku rozpoczną się kontrole, które mają weryfikować informacje na temat używanych źródeł ciepła.

Fot. Shutterstock

Warunkiem otrzymania rządowego wsparcia jest złożenie deklaracji do CEEB. To ewidencja budynków i wszyscy zarządcy i właściciele nieruchomości, którzy posiadają swój system ciepła powinni wywiązać się z obowiązku złożenia deklaracji do systemu.

W przyszłym roku mogą rozpocząć się kontrole źródeł ciepła w ramach Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Celem tych działań jest ocena stanu technicznego ogrzewania i jego emisyjności oraz efektywności energetycznej. Dzięki temu gminy będą wiedziały nad czym muszą popracować.

Inspektorzy sprawdzać będą zgodność złożonej deklaracji ze stanem faktycznym. Kontrole mogą prowadzić zarówno osoby z uprawnieniami budowlanymi, jak i inspektorzy ochrony środowiska, pracownicy gminy i kominiarze.

Kontrole mogą mieć opłakane skutki dla osób, które skłamały w oświadczeniu na temat źródeł ciepła. Za złożenie fałszywego oświadczenia grozić im będzie odpowiedzialność karna.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]