Kontrolerzy chodzą po domach. Tyle kary możesz zapłacić!

Trwają kontrole abonamentu RTV. Kontrolerzy sprawdzą czy masz telewizor, a jeżeli tak to czy płacisz abonament. Jeżeli nie, zapłacisz dotkliwą karę.

Abonament Radiowo-Telewizyjny powinien płacić każdy, kto posiada odbiornik radiowy lub telewizyjny. Po domach chodzą kontrolerzy Poczty Polskiej. To nie według obiegowej opinii listonosze, a urzędnicy wyposażeni w specjalne identyfikatory. Kontroler sprawdza czy macie odbiornik radiowy lub telewizyjny, a także czy działa. Może również zażądać od nas dokumentów np. dowodu osobistego. W ustawie zapisane jest, że powinniśmy wpuścić kontrolera do mieszkania. Słowo klucz to „powinniśmy”, ponieważ nie mamy takiego obowiązku.

Kara za nieuiszczenie opłaty to 30-krotność jej kwoty, a więc w tym roku 819 zł. Jeżeli nie zapłacicie sprawą ściągnięcia należności zajmie się Urząd Skarbowy, który może nawet zająć konto, by ściągnąć należną opłatę.

Warto nadmienić, że poczta może udowodnić, że macie telewizor nawet bez wchodzenia do mieszkania np. twierdząc, że co miesiąc dostarcza rachunek za kablówkę. Logicznym jest, że skoro ktoś płaci za kablówkę, ma też telewizor.

Obecnie miesięczny abonament wynosi 7,50 zł za radio lub 24,50 za radio i telewizję. To 294 zł rocznie. W przyszłym roku będzie drożej i abonament wyniesie 327,60 zł. Jeżeli opłacimy cały rok z góry możemy liczyć za zniżkę. W tym roku wynosi ona 30 zł.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]