Masz internet lub telewizję u tego operatora? Dostał gigantyczną karę od UOKiK

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył na UPC gigantyczną karę m.in. za stosowanie klauzul niedozwolonych w umowach. Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów podtrzymał kary nałożone przez urząd.

Fot. Shutterstock / Kraków w Pigułce

„Spółka UPC Polska stosowała klauzule niedozwolone – potwierdził Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Prezes UOKiK w decyzji nr RBG-10/2019 zakwestionował 6 postanowień wzorców umów tego przedsiębiorcy. Zakwestionowane klauzule dotyczą np. możliwości jednostronnego podwyższania abonamentu za kablówkę oraz zmiany istotnych warunków umów, w tym usuwania kanałów telewizyjnych. SOKiK utrzymał w całości kary finansowe nałożone na UPC Polska – prawie 33 mln zł oraz obowiązek poinformowania konsumentów o rozstrzygnięciu. Uchylił natomiast rekompensaty dla abonentów w postaci zwrotu opłat. Prezes UOKiK będzie składał w tym zakresie apelację” – poinformował UOKiK.

UOKiK zarzucił UPC Polska, że operator gwarantował tyko określoną liczbę kanałów, a nie konkretne wskazywane w wykazie. Urząd wskazywał, że abonenci wybierali UPC właśnie ze względu na te kanały. Operator zapisywał w umowie prawo do wyłączania kanałów w trakcie trwania umowy bez konsekwencji, a więc bez możliwości wypowiedzenia umowy przez klienta. UOKiK dopatrzył się też innych dziwnych zapisów. UPC zastrzegał, że może zwiększyć abonament od 5 do 8 zł raz w roku, jednak nie było podane z jakiej przyczyny. Operator miał też decydować samodzielnie czy wizyta technika była uzasadniona czy tez nie i nakładał w związku z tym na abonenta opłaty w wysokości 50 zł. Dodatkowym problemem wskazanym przez Urząd były zbyt ogólne przesłanki do wypowiedzenia klientowi umowy lub brak takich przesłanek.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]