Nowy dodatek dla rodzin przyjęty przez Sejm. Wypłaty od nowego roku

Sejm przyjął ustawę zamrażającą ceny gazu i ustanawiającą nowy dodatek dla rodzin. Teraz ustawa trafi do Senatu.

Ceny gazu dla wszystkich odbiorców zostaną zamrożone na poziomie z 2022 roku. Wśród nich będą zarówno gospodarstwa domowe, jak i odbiorcy wrażliwi, czyli szkoły, przedszkola, szpitale itd. Cena maksymalna wyniesie 200,17 zł za MWh.

Sejm ustanowił też dodatek gazowy dla najuboższych rodzin. Będzie miał próg dochodowy. Zostanie przyznany wszystkim tym, których miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł, a w przypadku gospodarstw wieloosobowych 1500 zł na osobę. Dodatek będzie wynosił tyle, o ile wzrośnie VAT od 1 stycznia. Co ważne, obsługą dodatku zajmie się samorząd, na podstawie faktury dokumentującej dostarczenie gazu i wypełnionego wniosku. Trzeba go będzie złożyć w ciągu 30 dni od otrzymania faktury.

W czasie obrad opozycja zaproponowała, by zamrożenie cen dotyczyło też przedsiębiorców oraz wszystkich odbiorców, ale wniosek pozostał bez rozpatrzenia.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]