Duże zmiany dla konsumentów! Prezydent podpisał ważną ustawę

Kancelaria Prezydenta RP informuje o podpisaniu przez Andrzeja Dudę nowelizacji ustawy o prawach konsumenta i innych ustaw

Fot. Prezydent.pl

Na czym mają polegać owe zmiany? Przede wszystkim mają w większym stopniu chronić konsumentów. Nowela wprowadza zmiany w ustawie o informowaniu o cenach produktów i usług. Skonkretyzowano również sposób uwidaczniania cen w przypadku ich obniżek oraz uwzględniono i doprecyzowano kary na przedsiębiorcę naruszającego przepisy dotyczące uwidaczniania cen.

Wprowadzono też przepisy mające na celu zapewnienie konsumentom większej klarowności w przypadku umów zawieranych on-line, w szczególności za pośrednictwem internetowych platform handlowych. Dostawca internetowej platformy handlowej będzie zobowiązany do m.in. poinformowania konsumenta o podziale obowiązków związanych z umową.

Konsument, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa podczas nieumówionej wizyty przedsiębiorcy w miejscu zamieszkania lub zwykłego pobytu konsumenta albo wycieczki zorganizowanej przez przedsiębiorcę, której celem lub skutkiem jest promocja oraz zawieranie umów z konsumentami, może w terminie 30 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.

Dodano również nowy rodzaj wprowadzania klienta w błąd. Nowelizacja przewiduje, że przesyłanie niezamówionej informacji handlowej przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń lub automatycznych systemów wywołujących, bez uprzedniej zgody użytkownika końcowego, stanowić będzie czyn nieuczciwej konkurencji.

„Będzie nim każdy rodzaj wprowadzenia towaru na rynek w co najmniej jednym państwie członkowskim jako identycznego z towarem wprowadzonym na rynki w innych państwach członkowskich, w sytuacji gdy towar ten w sposób istotny będzie różnić się składem lub właściwościami, chyba że przemawiają za tym uzasadnione i obiektywne czynniki” 

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]