Uwaga! Możliwe zgony i groźne choroby! Ostrzeżenie przed popularnym lekiem przeciwbólowym!

Popularny lek przeciwbólowy może spowodować groźne dla zdrowia skutki uboczne. Producent poinformował, że długotrwałe nadużywanie leku z kodeiną i ibuprofenem może skutkować rozwojem poważnej choroby metabolicznej, jak również doprowadzić do do perforacji przewodu pokarmowego. 

„Nurofen Plus (kodeina/ibuprofen) może powodować poważne zaburzenia kliniczne w tym nerkową kwasicę kanalikową i ciężką hipokaliemię, wynikające z długotrwałego stosowania połączenie kodeiny i ibuprofenu w dawkach większych niż zalecane z powodu uzależnienia od kodeiny” – napisano w komunikacie skierowanym do fachowych pracowników ochrony zdrowia, wydanym przez producenta Nurofenu firmę Reckitt Benckiser (Poland) S.A. w porozumieniu z Europejską Agencją Leków (EMA) i Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Na stronie Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych czytamy:

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]