MON wskazał roczniki. Kogo obejmie kwalifikacja wojskowa?

W projekcie rozporządzenia Ministerstwa Obrony Narodowej podano, które roczniki obejmie przyszłoroczna kwalifikacja wojskowa

Fot. Shutterstock

Z rozporządzenia Ministerstwa Obrony Narodowej wynika, że kwalifikacja wojskowa w roku 2023 będzie odbywać się od kwietnia do początku czerwca. Do stawienia się mają zostać wezwani mężczyźni urodzeni w 2004 roku. Dotyczy to też osób urodzonych w latach 1999-2003, które nie mają kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, tzn. zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby ze względu na stan zdrowia, jednak okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii przed zakończeniem kwalifikacji.

Projekt przewiduje również, że do kwalifikacji mają stawić się kobiety, mające kwalifikacje przydatne w wojsku. Dotyczy to kobiet urodzonych w latach 1999-2004, które w roku 2022/2023 kończą studia wyższe lub naukę w szkołach policealnych dotyczących określonych specjalności.

Jak informuje money.pl, do stawiennictwa zobowiązują kwalifikacje lub wykształcenie wymagane do wykonywania zawodów medycznych, weterynaryjnych, morskich, lotniczych. Dodatkowo psychologów, rehabilitantów, radiologów, diagnostów laboratoryjnych, informatyków, teleinformatyków, nawigatorów i tłumaczy.

„Na kwalifikację mają się stawić ponadto osoby, które w przyszłym roku kończą 60 lat, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby.” – dodaje portal.

Kwalifikacja ma na celu zebranie informacji o stanie zdrowia psychofizycznego młodych ludzi, pod kątem ich predyspozycji do służby wojskowej.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]