Powstanie lista zawodów chronionych, jednak na pewnych warunkach

Planowane jest utworzenie listy zawodów, w których nie będzie można zatrudniać obcokrajowców spoza UE bez względu na to, czy na stanowisko nie ma chętnych Polaków. Jednak jest pewien warunek takiego rozwiązania

Fot. Pixabay

Jak informuje „Dziennik Gazeta Prawna”, rząd planuje wprowadzenie przepisów, mających zagwarantować pracę w pierwszej kolejności Polakom, którzy jej szukają.

Jeżeli stopa bezrobocia zacznie rosnąć, minister rodziny i polityki społecznej będzie mógł zobowiązać starostów do sporządzenia listy zawodów, w których nie będą udzielane zezwolenia na pracę obcokrajowcom. Taką możliwość przewiduje nowa wersja projektu ustawy o zatrudnianiu cudzoziemców, nad którą pracuje resort rodziny – wyjaśnia dziennik.

Jednak Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej (MRiPS) tłumaczy, uzasadniając tym poprawkę do projektu, że regulacja ta zostanie zastosowana w wypadku gdy stopa bezrobocia oraz liczba osób objętych zwolnieniami grupowymi będą świadczyły o trudnej sytuacji na lokalnych rynkach pracy.

Dziennik informuje, że na ten moment pracodawca, który chce zatrudnić cudzoziemca spoza UE powinien wpierw zwrócić się do powiatowego urzędu pracy o przeprowadzenie testu rynku pracy i uzyskanie zezwolenia. Taki test polega na sprawdzeniu przez starostę, czy w rejestrach są bezrobotni Polacy, którzy mogli by podjąć dane zatrudnienie, ponieważ mają oni pierwszeństwo w otrzymaniu posady. MRiPS zaproponowało rezygnację z testu, gdyż uznaje, że taka procedura niepotrzebnie wydłuża proces uzyskiwania zezwolenia. Dodaje, że z uwagi na niskie bezrobocie kandydatów do pracy w Polsce i tak nie ma.

Ministerstwo Rodziny „uwzględniło zastrzeżenia i „zaproponowało bezpiecznik, czyli nowy mechanizm chroniący bezrobotnych, gdy sytuacja na rynku pracy się pogorszy”.

Zamiast nieefektywnego testu pracy proponujemy szczególne rozwiązanie, które pozwoli na odmowę udzielenia zezwolenia na pracę – oznajmia Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej, w odpowiedzi na uwagi MSWiA.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]