Popularny lek przeciwbólowy może prowadzić do śmierci

Popularny lek przeciwbólowy może spowodować groźne dla zdrowia skutki uboczne, pod warunkiem jednak, gdy stosujemy go dłuższy czas. Producent poinformował, że długotrwałe nadużywanie leku z kodeiną i ibuprofenem może skutkować rozwojem poważnej choroby metabolicznej, jak również doprowadzić do perforacji przewodu pokarmowego. 

„Nurofen Plus (kodeina/ibuprofen) może powodować poważne zaburzenia kliniczne w tym nerkową kwasicę kanalikową i ciężką hipokaliemię, wynikające z długotrwałego stosowania połączenie kodeiny i ibuprofenu w dawkach większych niż zalecane z powodu uzależnienia od kodeiny” – napisano w komunikacie skierowanym do fachowych pracowników ochrony zdrowia, wydanym przez producenta Nurofenu firmę Reckitt Benckiser (Poland) S.A. w porozumieniu z Europejską Agencją Leków (EMA) i Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Na stronie Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych czytamy:

  • Zgłaszane były przypadki ciężkiej hipokaliemii i nerkowej kwasicy kanalikowej, zwykle po długotrwałym stosowaniu kodeiny/ibuprofenu w dawkach większych niż zalecane u pacjentów, którzy uzależnili się od kodeiny.
  • Nerkową kwasicę kanalikową należy rozważyć u pacjentów przyjmujących Nurofen Plus z niewyjaśnioną hipokaliemią i kwasicą metaboliczną, której objawy obejmują zmniejszenie poziomu świadomości i uogólnione osłabienie.
  • Inne poważne zaburzenia kliniczne, w tym perforacje przewodu pokarmowego, krwotoki z przewodu pokarmowego, ciężka niedokrwistość i niewydolność nerek były zgłaszane w związku z przypadkami nadużywania i uzależnienia od połączeń kodeiny z ibuprofenem, niektóre z nich zakończyły się zgonem.
  • Pacjenci powinni być poinformowani o ryzyku i objawach uzależnienia od Nurofen Plus oraz o potencjalnych poważnych zaburzeniach klinicznych będących jego następstwem.
  • Pacjentom należy doradzić, aby porozmawiali ze swoim lekarzem lub farmaceutą,
Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]