Uwaga na ciasto z IKEA! Może zawierać metal!

Ostrzeżenie publiczne dotyczące żywności: Wycofanie jednej partii mrożonego ciasta migdałowego z czekoladą i karmelem ze względu na możliwą obecność fragmentów metalu.

Fot. GIS

Główny Inspektor Sanitarny został poinformowany poprzez System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach (RASFF) o prowadzonym przez firmę IKEA wycofaniu jednej partii ciasta mrożonego pn.: Daim Swedish almond cake with chocolate and crunchy caramel, 400 g, ze względu na ryzyko obecności fragmentów metalu w produkcie.

Szczegóły dotyczące produktu:

Nazwa produktu: Daim Swedish almond cake with chocolate and crunchy caramel 400g

Producent: Almody AB, Flygfältsvägen 1, 42337 Torslanda, Göteborg, Sweden

Dystrybutor w Polsce: IKEA Retail Sp. z o.o., Pl. Szwedzki 3, 05-090 Raszyn

Numer partii: L2140

Data minimalnej trwałości: 18/11/2023

Działania podjęte przez przedsiębiorców i organy urzędowej kontroli:

Firma IKEA wycofuje dobrowolnie z obrotu produkt wskazany w komunikacie. Odpowiednie informacje w tej sprawie umieściła na stronie internetowej

Firma IKEA poinformowała klientów o możliwości zwrotu zakupionych produktów z partii wskazanej w komunikacie  w celu zwrotu poniesionych kosztów.

Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej monitorują proces wycofywania produktu z obrotu.

Zalecenia dla konsumentów:

Nie należy spożywać produktu wskazanego w komunikacie.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]