Najważniejsze zmiany w emeryturach na 2023 rok

W 2023 r. szykuje się sporo nowości dla seniorów dotyczących wypłat świadczeń socjalnych, w tym rekordowa waloryzacja oraz wypłata 13. i 14. emerytury

Fot. Pixabay / Warszawa w Pigułce

Emerytury i renty podlegają waloryzacji co roku od 1 marca. Ustawa ma wejść w życie 1 marca 2023 roku. Rząd przyjmuje, że waloryzacja emerytur wyniesie 13,8 procent, jednak w związku z ostatnimi danymi dotyczącymi inflacji, ekonomiści przewidują, że poziom ten będzie wyższy:

„Do waloryzacji emerytur bierzemy pod uwagę inflację koszyka emeryta, a ta najczęściej jest o blisko 0,3 proc. wyższa od powszechnej, co daje 14,8 proc. Ostatni ze wskaźników służących obliczeniu wysokości waloryzacji to realny wzrost wynagrodzeń. Tu można szacować niewielki wzrost ok. 1 proc., co powinno się przełożyć na wzrost waloryzacji o 0,2 proc. Reasumując, można spodziewać się waloryzacji emerytur i rent o 15 proc.”– informował w rozmowie z Gazetą Wyborczą dr Łukasz Wacławik z wydziału zarządzania AGH.

Dziennik wylicza, że jeżeli waloryzacja wyniesie 15 proc., to średnia emerytura wynosząca dziś ok. 2,7 tys. zł wzrośnie o 405 zł brutto. W przypadku najniższych świadczeń, w 2023 r. rząd wprowadzi waloryzację procentowo-kwotową, przy czym najniższa kwota podwyżki to 250 zł brutto:

  • najniższa emerytura i renta wynosząca dziś 1338,44 brutto wzrośnie do 1588,44 zł brutto,
  • najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy wyniesie po podwyżce 1191,33 zł brutto,
  • świadczenie przedemerytalne wzrośnie do 1600,70 zł brutto.

Dodatkowo, w kwietniu przyszłego roku, każdy emeryt otrzyma 13. emeryturę, a we wrześniu 14., jednak tutaj będzie obowiązywał próg dochodowy. Na „czternastkę” mogą liczyć osoby, których emerytura nie przekracza 2900 złotych.

„Osoby mieszczące się w widełkach 2900 – 4188,44 zł brutto dostaną czternastkę zmniejszoną zgodnie z zasadą złotówka za złotówkę. Ktoś, kto ma powyżej 4188,44 zł, nie dostanie nic” – informuje Gazeta Wyborcza.

Ponadto szykowane są zmiany dotyczące wdowiej renty. Wypłacana jest ona co miesiąc przez ZUS najbliższej rodzinie zmarłego, który miał prawo do emerytury lub renty. Ma to na celu finansowe wsparcie rodziny zmarłego, jednak aby otrzymać takie świadczenie, kobieta ubiegająca się o nie, musi jednak spełnić określone warunki. Renta przysługuje w sytuacji, gdy zmarły miał ustalone prawo do świadczenia emerytalnego lub renty z tytułu niezdolności do pracy, lub gdy był osobą ubezpieczoną, która spełniała warunki do przyznania emerytury lub renty. Ponadto renta za zmarłego męża będzie przysługiwać, jeżeli zostaną spełnione poniższe przesłanki:

  • w chwili śmierci męża wdowa ukończyła 50. rok życia lub była niezdolna do pracy lub,
  • wdowa nie ukończyła wymagane wieku, ale wychowuje co najmniej jedno z dzieci, wnuków lub rodzeństwa uprawnionych do renty rodzinnej po zmarłym, które nie ukończyły 16. roku życia, a jeżeli dzieci uczą się, nie ukończyły 18. roku życia. Gdy dzieci są całkowicie niezdolne do pracy, renta rodzinna również będzie przysługiwać,
  • jeżeli w chwili śmierci męża kobieta nie ukończyła 50 lat, renta rodzinna zostanie jej przyznana pod warunkiem, że spełni warunek dotyczący wieku lub niezdolności do pracy w okresie nie dłuższym niż 5 lat od śmierci małżonka, lub od zaprzestania wychowywania dzieci.

Co więcej, Ministerstwo Edukacji planuje przywrócić emerytury, które kiedyś obowiązywały na podstawie Karty nauczyciela. „Zgodnie z Kartą na emeryturę bez względu na wiek mogli przejść nauczyciele, którzy do końca 2008 r. osiągnęli 30 lat stażu pracy, w tym 20 lat w oświacie (’przy tablicy’), lub 25 lat stażu pracy, w tym 20 lat w szkolnictwie specjalnym, oraz byli zatrudnieni w szkole na co najmniej pół etatu” – podaje „Wyborcza”.

Przepisy miałyby zostać przywrócone w połowie 2023 roku.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]