Można otrzymać do 135 tys. złotych dotacji. Jakie warunki trzeba spełnić?

W życie wchodzi kolejna edycja programu „Czyste Powietrze”, w którym za wymianę pieca termomodernizację domu będzie można otrzymać nawet do 135 tys. zł dotacji. Jakie warunki trzeba spełnić żeby otrzymać zapomogę?

Fot. Pixabay

Program „Czyste Powietrze” jest pierwszym ogólnopolskim projektem dopłat do wymiany starych pieców oraz docieplenia domów jednorodzinnych. Jego celem jest przede wszystkim walka ze smogiem.

Jak informuje portal money.pl, wyższe progi dochodowe i wzrost dofinansowania to najważniejsze zmiany w rządowym programie „Czyste Powietrze” , którego nowa edycja startuje 3 stycznia 2023. Program jest podzielony na części a wysokość dotacji uzależniona jest od dochodu. W grudniu ubiegłego roku Minister Klimatu i Środowiska Anna Moskwa informowała, że przy podwyższonym dofinansowaniu próg dochodowy wzrośnie z 1564 do 1894 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym i z 2189 do 2651 zł w gospodarstwie jednoosobowym. Maksymalne dofinansowanie miałoby  wzrosnąć z 47 do 99 tys. zł.

W przypadku beneficjentów podwyższonego i maksymalnego wsparcia, mogą oni ubiegać się o 50 proc. dotacji w ramach prefinansowania inwestycji, tzn. przed startem remontu. Środki te trafią bezpośrednio do wykonawców prac, a pierwsza część dodatku będzie przelewana na konto w 14 dni od podpisania umowy. Pozostała część będzie wypłacana w ciągu 30 dni od zakończenia prac remontowych.

Drugą zmianą w programie „Czyste Powietrze” będzie możliwość rozszerzenia wniosku o termomodernizację domu, jednak tylko w przypadku jeżeli wcześniej wniosek dotyczył wymiany pieca. Minister podaje, że celem jest zachęcenie do poszerzenia inwestycji w zwiększenie efektywności energetycznej. Dodała, że oszczędzanie energii to najlepszy sposób aby płacić za nią mnie.

Program jest skierowany do właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych. Wnioski można składać do wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (FOŚiGW). Formularz wniosku wraz z załącznikami oraz instrukcją jego wypełniania znajdziemy w Portalu Beneficjenta oraz aplikacji internetowej znajdującej się na stronach internetowych wfośigw.

Po zarejestrowaniu się na portalu będzie można pobrać elektroniczną wersję wniosku. Należy go wypełnić i przesłać poprzez Portal Beneficjenta. Należy jednak również wydrukować wniosek, podpisać go i dostarczyć w wersji papierowej do właściwego wfośigw.

O dotację można ubiegać się także za pośrednictwem banku. W nim należy złożyć wniosek o Kredyt Czyste Powietrze. Po otrzymaniu kredytu bank naszym imieniu składa wniosek do wfośigw o dofinansowanie. Po otrzymaniu pozytywnej decyzji urzędu bank wypłaci pieniądze, a inwestycję należy rozliczyć w terminie do 18 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Do tej pory w programie złożono ponad 530 tys. wniosków na prawie 10 mld zł dofinansowania, a kwoty podpisanych do tej pory umów przekroczyły już wartość 8 mld zł.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]