Sprawdź, co można odliczyć od podatku za rok 2022

Do końca kwietnia  Polacy są zobowiązani do rozliczenia się z fiskusem z pozyskanych w ciągu poprzedniego roku podatkowego przychodów lub dochodów. Jest wiele przypadków, w których podatnicy mogą zmniejszyć zobowiązanie wobec fiskusa dzięki odliczeniom podatkowym

Fot. Pixabay

W rozliczeniu rocznym PIT może się znaleźć kilka odliczeń od podatku, są to m.in, ulgi podatkowe, zwolnienia od podatku, odliczenia i obniżki podatkowe. Wszystkie mają na celu zmniejszyć daninę, jaką podatnik uiszcza na rzecz fiskusa. Warunkiem jest jednak to, czy podatnik ma prawo do skorzystania z nich, jednak owe prawo nie jest uznaniowe. Wszyscy podatnicy korzystają z niego na zasadach, jakie ujęte są w ustawach podatkowych, głównie w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Możliwe jest dokonywanie dwóch różnych rodzajów odliczeń: od dochodu oraz od podatku.

W związku z tym co możemy odliczyć od podatku w PIT składanej w tym roku za rok 2022? Jak informuje portal money.pl, przepisy podatkowe dają prawo do zmniejszenia daniny wobec fiskusa wynikającej z rocznego odliczenia. Można wymienić odliczenie paliwa, kosztów remontu i ulgi na dziecko.

 • Odliczenie paliwa:

Zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy o PIT, pracownicy, którzy mieszkają w miejscowości, w której mieści się zakład pracy, mają prawo do pomniejszenia przychodów uzyskanych z tytułu zatrudnienia o 250 zł miesięcznie, maksymalnie 3000 zł w roku. Osoby dojeżdżające z innej miejscowości mogą skorzystać z prawa odliczenia kosztów w wysokości 300 zł miesięcznie i nie więcej niż 3600 zł za rok.

W tym wypadku nie ma konieczności dokumentowania tych wydatków, jednak warunkiem jest zatrudnienie na podstawie umowy o pracę. Osoba zatrudniona nie może pobierać też dodatku za rozłąkę i musi złożyć pracodawcy oświadczenie na cele stosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodów.

Nie trzeba też podejmować dodatkowych działań w celu skorzystania z takiego odliczenia podatkowego w związku z kosztami paliwa przy dojazdach do pracy, ponieważ w trakcie roku pracodawca co miesiąc pomniejsza o odpowiednią kwotę podstawę opodatkowania i od niej oblicza zaliczkę na podatek dochodowy. Jeśli jednak tak nie jest, powinno się wpisać we właściwym zeznaniu PIT  podwyższone koszty uzyskania przychodów w formularzu PIT-37 lub PIT-36. Pozwoli to na pomniejszenie daniny do zapłaty na rzecz fiskusa. 

 • Odliczanie remontu od podatku:

Dokładniej mówiąc nie istnieje obecnie ulga remontowa w przepisach, ale możliwe jest doliczenie ulgi termomodernizacyjną. Przysługuje ona właścicielom lub współwłaścicielom domu jednorodzinnego. Ma to na celu obniżenie poniesionych wydatków na prace polegające na termomodernizacji obiektu. Kwota odliczenia nie może przy tym przekroczyć 53 000 zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych.

Ulga ta będzie przysługiwała ponadto w przypadku zainwestowania w mikroinstalację fotowoltaiczną lub poniesienia wydatków na remont mieszkania, wymianę pieca albo pompy ciepła, a to wszystko zmierzające do zmniejszenia stopnia wykorzystania energii – elektrycznej i cieplnej.

 • Odliczanie dziecka od podatku:

Chodzi tutaj o ulgę prorodzinną, lub inaczej ulgę na dziecko. Przysługuje ona podatnikom, którzy są rodzicami czy opiekunami prawnymi oraz uzyskują dochody opodatkowane według skali podatkowej i utrzymują co najmniej jedno dziecko. Ulga ta jest rozliczana w wysokości:

 • 1112,04 zł na rok na 1 dziecko – warunkiem uzyskania takiej ulgi jest nieprzekroczenie progu dochodowego w ubiegłym roku,
 • 1112,04 zł na rok na drugie dziecko w rodzinie – bez limitów dochodowych,
 • 2000,04 zł na rok na trzecie dziecko,
 • 2700 zł na rok na 4 i kolejne dziecko w rodzinie.

Limit dochodów przy rozliczaniu w PIT ulgi prorodzinnej na jedno dziecko w rodzinie wynosi 112 000 zł dla małżonków wychowujących je i tyle samo dla osoby samotnie wychowującej.

Istnieją także inne ulgi i odliczenia, a składają się na nie”

 • ulga dla rodziców 4+ – po raz pierwszy w PIT 2022,
 • ulga na powrót – z tytułu zmiany rezydencji podatkowej,
 • ulga dla młodych – bez PIT dla przychodów z umów o prace, zlecenie i z działalności gospodarczej uzyskiwanych przez osoby w wieku do lat 26,
 • ulga dla pracujących seniorów – przy rezygnacji ze świadczenia emerytalnego,
 • ulga abolicyjna – za pracę za granicą, do kwoty podatku zapłaconego poza granicami i nie więcej niż 1360 zł.

Money. pl przypomina także, że pozostałe ulgi są ulgami odliczanymi od dochodu, jak np. ulga na marketing produktu, ulga na zabytki, ulga na robotyzację czy na IKZE i termomodernizację.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]