Chodzi o bezpieczeństwo dzieci. Sanepid już rozpoczął kontrole planowe i interwencyjne

16 stycznia rozpoczęła się pierwsza tura ferii zimowych. Jako pierwsi rozpoczęli uczniowie z woj. lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego, pomorskiego i śląskiego.

Pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej zadbają o to, aby dzieci spędziły czas bezpiecznie i zdrowo. Podobnie jak latem sanepid sprawdzi warunki w miejscach wypoczynku w każdej formie – zarówno wyjazdowej np. na obozach, jak i w miejscu zamieszkania np. na półkoloniach i „zimach w mieście”.  Kontrole mogą mieć charakter planowy lub interwencyjny – po zgłoszeniu nieprawidłowości zgłoszonych np. przez rodziców uczestnika obozu.

Pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej ocenią m.in.:

warunki zakwaterowania, w szczególności zachowanie limitu miejsc – niedopuszczenie do nadmiernego zagęszczenia miejsc noclegowych w pomieszczeniach;
mikroklimat pomieszczeń: tj. sprawną wentylację grawitacyjną lub mechaniczną, otwieralność okien co najmniej 50% ich powierzchni, odpowiednią temperaturę zależną od sposobu wykorzystania pomieszczenia;
zapewnienie dostatecznej ilości urządzeń sanitarnych, w tym dostęp do bieżącej ciepłej wody i środków utrzymania higieny osobistej;
stan techniczny mebli i sprzętów;
bieżącą czystość miejsc wypoczynku, mebli i sprzętów;
posiadanie przez personel aktualnej dokumentacji zdrowotnej;
sposób zapewnienia opieki medycznej;
warunki bezpieczeństwa żywności i żywienia;
stan czystości terenu wokół miejsca, w którym zorganizowany jest wypoczynek.
Ferie zimowe – informacje dla rodziców

Pamiętaj, aby sprawdzić, czy wypoczynek twojego dziecka jest zarejestrowany w bazie publikowanej na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej. Znajdują się w niej wszystkie legalnie organizowane obozy, kolonie, półkolonie i inne formy zorganizowanego wypoczynku. Możesz tam uzyskać szczegółowe informacje na temat organizatora oraz miejsca, w którym twoje dziecko będzie spędzać czas. Z tej bazy korzystają także służby, które sprawują nadzór nad bezpieczeństwem dzieci i młodzieży podczas wypoczynku zimowego organizowanego na terenie kraju, m. in. sanepid i straż pożarna.

Jeśli warunki higieniczno-sanitarne w miejscu wypoczynku twojego dziecka budzą wątpliwości, zgłoś to do właściwej terenowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

Terminy ferii zimowych w roku szkolnym 2022/2023:

od 16 do 29 stycznia 2023 r.  woj. lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie,
od 23 stycznia do  5 lutego 2023 r. woj. podlaskie, warmińsko-mazurskie,
od 30 stycznia do 12 lutego 2023 r. woj. kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie,
od 13 do 26 lutego 2023 r. woj. dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]