Zmasowane kontrole w domach i mieszkaniach. Jest już pierwszy termin!

Niedługo ruszą kontrole abonamentu RTV. Kontrolerzy sprawdzą czy masz telewizor, a jeżeli tak to czy płacisz abonament. Jeżeli nie, zapłacisz dotkliwą karę.

Abonament Radiowo-Telewizyjny powinien płacić każdy, kto posiada odbiornik radiowy lub telewizyjny. Według prawa opłatę trzeba uiścić najpóźniej do 25. dnia pierwszego miesiąca okresu rozliczeniowego. To właśnie po tym terminie ruszają kontrole.

Kontrolerzy Poczty Polskiej to według obiegowej opinii listonosze, ale nie jest to prawda. Po domach chodzą urzędnicy wyposażeni w specjalne identyfikatory. Kontroler sprawdza czy macie odbiornik radiowy lub telewizyjny, a także czy działa. Może również zażądać od nas dokumentów np. dowodu osobistego. W ustawie zapisane jest, że powinniśmy wpuścić kontrolera do mieszkania. „Powinniśmy”, ponieważ nie mamy takiego obowiązku.

Kara za nieuiszczenie opłaty to 30-krotność jej kwoty. Jeżeli nie zapłacicie sprawą ściągnięcia należności zajmie się Urząd Skarbowy, który może nawet zająć konto, by ściągnąć należną opłatę. Warto nadmienić, że poczta może udowodnić, że macie telewizor nawet bez wchodzenia do mieszkania np. twierdząc, że co miesiąc dostarcza rachunek za kablówkę. Logicznym jest, że skoro ktoś płaci za kablówkę, ma też telewizor.

  • Opłata za 1 miesiąc za radioodbiornik wynosi 8,70 zł miesięcznie (jeżeli abonent każdego miesiąca uiszcza opłatę, wówczas opłata za okres 12 miesięcy wyniesie 104,40 zł).
  • Opłata za 1 miesiąc za odbiornik telewizyjny lub telewizyjny i radiofoniczny wynosi 27,30 zł miesięcznie (jeżeli abonent każdego miesiąca uiszcza opłatę, wówczas opłata za okres 12 miesięcy wyniesie 327,60 zł).
  • Użytkownicy odbiorników, którzy do 25 stycznia 2023 r. uiszczą opłatę abonamentową za cały rok, otrzymują 10-procentową zniżkę.
Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]