Nowy obowiązek. Wiele osób o tym nie wie. Za niezastosowanie przewidziano dotkliwe kary

Przedsiębiorcy mają zaledwie rok na wdrożenie zmian w systemach do fakturowania. Dokumenty muszą w wielu firmach być odpowiednio zintegrowane z innymi rozwiązaniami. W takim wypadku rok, to niewiele czasu na wdrożenie zmian.  Nie warto czekać, bo same zmiany mogą być czasochłonne. 

O KSeF
Krajowy System e-Faktur jest systemem teleinformatycznym, który służy do wystawiania, otrzymywania i przechowywania faktur ustrukturyzowanych.

Od 1 stycznia 2022 roku Krajowy System e-Faktur jest rozwiązaniem dobrowolnym. W początkowym okresie faktury ustrukturyzowane funkcjonują w obrocie gospodarczym jako jedna z dopuszczanych form dokumentowania transakcji obok faktur papierowych i faktur elektronicznych.

Rada Unii Europejskiej zgodziła się, aby od 1 stycznia 2024 roku fakturowanie elektroniczne w Polsce było obowiązkowe, dlatego proponujemy by już dzisiaj zapoznać się z kolejnym etapem transformacji cyfrowej w fakturowaniu.

 Co to jest KSeF?

Krajowy System e-Faktur (KSeF) umożliwia wystawianie i udostępnianie faktur ustrukturyzowanych. W początkowym okresie faktury ustrukturyzowane będą funkcjonowały w obrocie gospodarczym jako jedna z dopuszczanych form dokumentowania transakcji, obok faktur papierowych i obecnie występujących w obrocie gospodarczym faktur elektronicznych.

Jaki format ma e-Faktura?
Faktura ustrukturyzowana przyjmuje format xml zgodny ze strukturą logiczną e-Faktury FA(1) opublikowaną w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych (CRWDE) na platformie ePUAP.

Jak wystawisz fakturę w KSeF?
Faktury ustrukturyzowane wystawisz: z wykorzystaniem bezpłatnych narzędzi, które udostępni Ministerstwo Finansów, przy użyciu programów komercyjnych.

Etapy wprowadzania KSeF
Od października do grudnia 2021 roku prowadzono pilotaż z udziałem podatników. W celu dostosowania systemów informatycznych można nadal korzystać z udostępnionego środowiska testowego KSeF.

Od 1 stycznia 2022 roku wprowadzono Krajowy System e-Faktur jako rozwiązanie dobrowolne. Od tego momentu przedsiębiorcy mają możliwość wystawienia faktur ustrukturyzowanych w ramach Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF).

Od 1 stycznia 2024 roku Rada Unii Europejskiej zgodziła się aby fakturowanie elektroniczne w Polsce było obowiązkowe. Z treścią decyzji derogacyjnej z 17 czerwca 2022 roku możesz zapoznać się w bazie aktów prawnych Unii Europejskiej.

Od stycznia 2022 roku możesz skorzystać z KSeF dobrowolnie, natomiast w 2024 roku KSeF stanie się rozwiązaniem obligatoryjnym.

Co grozi za niezastosowanie się?

Będą to  kary finansowe za brak wystawienia faktury w KSeF.

Ministerstwo Finansów określiło, że będzie to 100 proc. podatku wykazanego na fakturze lub, gdy faktura nie będzie obejmowała kwoty podatku, w wysokości do 18,7 proc. kwoty należności ogółem wykazanej na FV. Gdy przedsiębiorca nie wystawi dokumentu lub zrobi to niezgodnie z tzw. schemą, minimalna kara została określona na poziomie 1000 złótych.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]