GUS podał nowe informacje na temat bezrobocia w Polsce

Bezrobocie w kraju poszło nieco w górę. Dane Głównego Urzędu Statystycznego pokazują, że w grudniu 2022 r. stopa bezrobocia wyniosła 5,2 procent – nieco więcej niż w listopadzie

Fot. Shutterstock

GUS podał, że liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła w grudniu 812,3 tys., podczas gdy w listopadzie było to 800,2 tys. Jednak nie jest to wiadomość zaskakująca, ponieważ resort rodziny i polityki społecznej szacował już wcześniej, że stopa bezrobocia w grudniu wyniesie do 5,2 procent. Wynika z tego, że w ubiegłym miesiącu zarejestrowano 113 tys. nowych bezrobotnych, czyli o 11,4 proc. więcej rok do roku, jednak o 1,1 proc. mniej niż w listopadzie. Wyrejestrowano z urzędów pracy 100,9 tys. osób.

Jak informuje money.pl, w grudniu z tytułu podjęcia pracy z rejestrów urzędów wycofało 59,6 tys. osób. To ok. 0,7 proc. więcej niż w listopadzie 2022 r., ale o 6 proc. więcej w ujęciu rocznym. Może to wynikać ze spadku liczby ofert dla bezrobotnych. Podano również stopień bezrobocia w poszczególnych województwach.

W grudniu najniższe było w Wielkopolsce – 2,9 proc. Na drugim miejscu plasuje się Śląsk ze stopą bezrobocia w wysokości 3,7 proc. Na kolejnym znajduje się województwo lubuskie. Według danych, w tym rejonie, bezrobotnych pozostaje 4,4 proc. mieszkańców aktywnych zawodowo. Kolejne jest województwo lubelskie z wynikiem 8,1 procent, na Warmii i Mazurach wynik wynosi 8,7 procent, natomiast na końcu znalazło się Podkarpacie ze stopą bezrobocia wynoszącą 8,8 proc. PIE przewiduje dodatkowo niewielki wzrost stopy bezrobocia w najbliższych miesiącach, który ma wynikać ze spowolnienia gospodarczego.

Sergiej Druchyn, ekspert z Polskiego Instytutu Ekonomicznego informuje, że takie zmiany są typowe dla tego wskaźnika w grudniu. Oznajmia, że pogorszenie sytuacji wynikać będzie z redukcji kadr przez firmy: „Duże przedsiębiorstwa zaczęły zwalniać część pracowników, chociaż skala nie jest masowa. Jest to wynik nadchodzącego spowolnienia gospodarczego.” Dodaje również, że w najbliższych miesiącach pracownicy mogą spotkać się trudnościami w znalezieniu nowej pracy, co dodatkowo może ograniczyć szanse na podwyżki wynagrodzenia.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]