Ważny termin na złożenie wniosku o 500 plus

ZUS przypomina o ważnym terminie. Od kiedy składać wniosek i jak to zrobić?

Fot. Pixabay

Świadczenie 500 plus przysługuje matce lub ojcu dziecka, które nie ukończyło 18 roku życia, w przypadku, gdy są oni faktycznym opiekunem dziecka, z którym wspólnie mieszkają oraz utrzymują je. Dotyczy ono także osób, które pełnią funkcję opiekuna faktycznego, opiekują się dzieckiem i wystąpili do sądu opiekuńczego z wnioskiem o przysposobienie dziecka. W wypadku, gdy sprawowana jest opieka naprzemienna z drugim rodzicem, to świadczenie może otrzymać zarówno jeden, jak i drugi rodzic, w wysokości połowy przysługującej kwoty.

Portal interia.pl przypomina, że świadczenie jednak nie przysługuje w niektórych sytuacjach. Dla przykładu, w okoliczności, gdy dziecko pozostaje w związku małżeńskim lub gdy pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko. Dodatkowo, o pomoc finansową nie można ubiegać się w przypadku, gdy dziecko zostało umieszczone w instytucji, która zapewnia nieodpłatne pełne utrzymanie, takie jak młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład karny lub poprawczy, czy szkoła wojskowa.

W niektórych sytuacjach ZUS może obniżyć kwotę świadczenia, np. gdy dziecko urodzi się albo ukończy 18 lat w trakcie danego miesiąca. Wypłacana wtedy kwota jest obliczana na podstawie podzielenia wysokości świadczenia przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym miesiącu. Następnie mnoży się ją przez liczbę dni kalendarzowych, za które świadczenie przysługuje.

W tym roku wnioski o przyznanie świadczenia 500 plus na nowy okres świadczeniowy 2023/2024 można składać od 1 lutego.

ZUS informuje, że wypłata świadczeń wychowawczych ma rozpocząć się od 1 czerwca 2023 roku. Interia.pl dodaje, że istotny jest tu czas złożenia wniosku, ponieważ, gdy zrobimy to:

  • do 30 kwietnia 2022 r. – ZUS wypłaci świadczenie do 30 czerwca 2022 r.,
  • od 1 do 31 maja 2022 r. – ZUS wypłaci świadczenie do 31 lipca 2022 r.,
  • od 1 do 30 czerwca 2022 r. – ZUS wypłaci świadczenie do 31 sierpnia 2022 r.,
  • od 1 do 31 lipca 2022 r. – ZUS wypłaci świadczenie do 30 września 2022 r.,
  • od 1 do 31 sierpnia 2022 r. – ZUS wypłaci świadczenie do 31 października 2022 r

Elektroniczny wniosek o świadczenie można go złożyć przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Rodzice, posiadający PESEL, mogą także przesłać wniosek do ZUS przez portal Empatia lub swój bank, albo za pomocą aplikacji mZUS. Pieniądze wypłacane przez ZUS w ramach programu przekazywane są wyłącznie na rachunki bankowe.

 

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]