ZUS wysyła listy do milionów Polaków. Wiemy kto je dostanie

Jak co roku w okresie na przełomie stycznia i lutego, Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczyna wysyłanie deklaracji PIT-40A, PIT-11A i PIT-11. nie wszyscy je jednak dostaną. Kto je otrzyma i co trzeba z nimi zrobić?

Fot. Pixabay

Rzecznik dodał, że ZUS nie rozlicza świadczeniobiorców z nadpłatą podatku. Do nich kierowany jest PIT 11A, a zwrot z tytułu nadpłaty podatku otrzymają bezpośrednio z urzędu skarbowego. Ma on nastąpić w ciągu 45 dni od złożenia zeznania podatkowego. Jeśli świadczeniobiorca nie otrzymywał innych dochodów i nie korzysta z odliczeń, nie musi składać zeznania podatkowego PIT-37 lub PIT-36. Jak informuje portal money.pl, przed 1 marca 2023 roku osoby, które w ubiegłym roku choćby jeden raz pobrali świadczenie z ZUS, otrzymają należną im deklarację podatkową.

PIT-40A mają otrzymać emeryci i renciści, którzy pobierali świadczenie z ZUS przez cały rok, a w wyniku rozliczenia podatku uzyskają niedopłatę podatku lub wynik rozliczenia wyniesie zero złotych.

PIT-11A dotyczy wszystkich, którzy pobierali świadczenia z ZUS takie jak zasiłki chorobowe, macierzyńskie itp. oraz tych, które w momencie rozliczania podatku nie są już świadczeniobiorcami ZUS. Otrzymają je także osoby, które nie pobierały świadczeń do końca roku podatkowego oraz ci świadczeniobiorcy, którzy złożyli w ZUS oświadczenie o wspólnym rozliczaniu dochodów z małżonkiem lub dziećmi lub złożyły wniosek o obliczanie i pobieranie zaliczki na podatek według wyższej skali podatkowej czy wniosek o niesporządzaniu rocznego obliczenia podatku na PIT-40A.

PIT-11 trafi do osób, które pobrały w ubiegłym roku świadczenie należne po osobie zmarłej lub alimenty potrącone ze świadczenia wypłacanego przez ZUS dla osób alimentowanych na podstawie wyroku sądu lub ugody.

ZUS przypomina, że emeryci i renciści, którzy mogą skorzystać z odliczeń od dochodu lub od podatku, powinni to zrobić w zeznaniu podatkowym PIT-37 lub PIT-36, które mogą złożyć do 30 kwietnia. W szczególnych okolicznościach istnieje możliwość wydania świadczeniobiorcy duplikatu deklaracji PIT przed dostarczeniem jej standardową drogą pocztową. Taki duplikat można otrzymać w każdej placówce ZUS.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]