Dane GUS – tak źle nie było od czasu II Wojny Światowej

Analiza przedstawiona przez Główny Urząd Statystyczny pokazała, że Polska mierzy się z poważnym problemem w sprawie dzietności

Fot. Pixabay

Jak informuje portal polsatnews.pl, w poniedziałek w siedzibie Głównego Urzędu Statystycznego odbyła się konferencja prasowa podsumowywująca miniony rok. Z analiz wynika, że ubiegłym roku urodziło się w naszym kraju najmniej dzieci od II wojny światowej. Uczestniczący w konferencji prezes GUS Dominik Rozkrut, poinformował m.in., że na koniec 2022 roku liczba ludności w Polsce wynosiła 37 mln 767 tys. osób.

„Oznacza to, że liczba ludności zmniejszyła się o 141 tys. w stosunku do poprzedniego roku. Spadek utrzymuje się nieprzerwanie od 2012 roku, a zwiększenie umieralności, spowodowane pandemią, wyraźnie spotęgowało negatywne tendencje demograficzne” oznajmił.

Prezes GUS dodał, że ubytek był mniejszy niż w 2021 roku, ale nadal większy niż w latach przed wybuchem pandemii. Poinformował, że na każde 10 tys. ludności w 2022 roku ubyło 37 osób, podczas gdy w roku 2021, czyli w czasie pandemii, było to 47 osób. Porównując do ostatniego roku przed pandemią ubyło 7 osób. Na zmianę liczby ludności wpływ ma przede wszystkim przyrost naturalny, który od 2012 roku pozostaje ujemny.

„W 2022 roku zanotowaliśmy najmniej urodzeń w okresie powojennym. Szacujemy, że liczba urodzeń wyniosła 305 tys., czyli o 27 tys. mniej niż w ubiegłym roku. Liczba zgonów wyniosła 448 tys. i również była niższa niż w poprzednim roku – o 72 tys.” poinformował Rozkut.

Według danych GUS liczba urodzeń była niższa od liczby zgonów o 143 tys., a współczynnik przyrostu naturalnego wyniósł minus 3,8 wobec minus 4,9 w poprzednim roku i 0,9 w 2019 roku. Podczas swojego wystąpienia prezes GUS przekazał również, że z danych Narodowego Spisu Powszechnego wynika, że liczba rodzin w Polsce w dniu spisu, czyli 31 marca 2021 roku, wynosiła 10 mln 159 tys. 300. Stwierdził, że oznacza to spadek liczby rodzin w stosunku do poprzedniego spisu z 2011 roku o 813 200.

Poinformował również o danych dotyczących małżeństw i związków. W Polsce 32,8 proc. rodzin to małżeństwa lub związki niesformalizowane bez dzieci, 44,6 proc. – małżeństwa lub związki niesformalizowane z dziećmi, a 22 proc. to samotni rodzice.

 

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]