Pilny komunikat odnośnie kontroli w domach. „Może skutkować odpowiedzialnością karną”

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego wydał komunikat w sprawie kontroli i zmian w zakresie źródeł ciepła. Przypomina, że za niektóre działania grozi odpowiedzialność karna.

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego (GUNB) przypomina, że do 30 czerwca 2022 roku znakomita większość właścicieli i zarządców budynków złożyła deklarację o rodzajach eksploatowanych źródeł ciepła. Na tej podstawie wielu z nich dostało dodatek osłonowy, jak np. węglowy czy elektryczny.

GUNB przestrzega, że na właścicielach i zarządcach obiektów budowlanych spoczywa również ustawowy obowiązek zapewnienia co najmniej jednej w roku kontroli stanu technicznego użytkowanego obiektu budowlanego i dotyczy to także stanu technicznego przewodów kominowych.

„To oznacza, że każdy kto posiada i zgłosił piec podlega obowiązkowej kontroli zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (…)”. GUNB podkreśla też, że za wyłudzenie dodatku osłonowego grożą surowe kary. „Jakakolwiek zmiana rodzaju źródła ciepła oraz wykorzystywanego paliwa – nie z uwagi na popełnioną pomyłkę – lecz ze względu na potrzebę wykazania w CEEB kotła/pieca węglowego dla innych celów, jak np. uzyskanie dodatku osłonowego lub dodatku węglowego, może skutkować odpowiedzialnością karną za składanie fałszywego oświadczenia” – pisze Inspektor w komunikacie.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]