Nie wszyscy dostaną 14. emeryturę. Komu będzie przysługiwać?

Trzeba przygotować się na spore zmiany w 14. emeryturze. Świadczenie to będzie na stałe przyznawane dzięki zmianom w ustawie, jednak nie skorzystają z niego wszyscy emeryci

Fot. Shutterstock

Wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed zapowiedział, że wypłaty 14. emerytury należy spodziewać się na przełomie sierpnia i września. Najprawdopodobniej będzie to ostatni tydzień ósmego miesiąca roku. Konkretny termin będzie też zależeć od momentu, w którym standardowo wypłacane jest świadczenie, a w większości przypadków jest to: 1, 5, 6, 10, 15, 20 albo 25 dzień miesiąca.

14. emerytura w pełnej wysokości przysługiwać będzie wyłącznie do określonego progu dochodowego. Kwota będzie równa minimalnemu świadczeniu wypłacanemu w tym roku polskim emerytom i rencistom. W 2023 roku wynosić będzie więc ona standardowo 1588 zł brutto (1445,48 zł netto).

Należy wziąć pod uwagę, że obowiązuje próg dochodowy na poziomie maksymalnym 2900 złotych brutto. Przez to osobom, które zarabiają więcej, przysługiwać może znacznie niższa kwota. Trzeba również wiedzieć, że wypłata świadczenia nie przysługuje wszystkim Polakom. Jak donosi portal interia.pl, zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”, dodatku nie dostaną osoby pobierające świadczenie emerytalne na poziomie 4188,44 zł i więcej.

O 14. emeryturę mogą ubiegać się wyłącznie osoby, które uprawnione są do pobierania jednego z poniższych świadczeń:

  • emerytury (również pomostowej, okresowej i częściowej),
  • emerytury lub renty służb mundurowych i wojskowych,
  • renty z tytułu niezdolności do pracy,
  • renty szkoleniowej,
  • renty socjalnej w standardowej lub zmniejszonej wysokości,
  • renty rodzinnej,
  • rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego
  • świadczenia dla cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych,
  • nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,
  • świadczenia i zasiłku przedemerytalnego.

Dodatkowo czternasta emerytura nie przysługuje sędziom czy prokuratorom w stanie spoczynku, ponieważ formalnie nie posiadają oni statusu emeryta.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]