Nowy kierunek studiów w Szkole Głównej Służby Pożarniczej! Nauczą się ratować ludzkie życie

Wiceminister Włodzimierz Bernacki wziął udział w posiedzeniu Senatu Szkoły Głównej Służby Pożarniczej połączonym z naradą podsumowującą działania uczelni w 2022 r. Podczas spotkana Sekretarz Stanu wręczył decyzję Ministra Edukacji i Nauki o uzyskaniu przez SGSP uprawnień do prowadzenia nowego kierunku – ratownictwo medyczne.

Fot. gov.pl

Wiceminister Włodzimierz Bernacki zwrócił uwagę, że utworzenie nowego kierunku pozwoli kształcić przyszłych ratowników zarówno dla ludności cywilnej, jak i potrzeb straży pożarnej. Sekretarz Stanu pogratulował uczelni wysokich wyników w zakończonej ewaluacji.

– Uczelnia otrzymała kategorię A+ w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie, a na kierunku inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka kategorię naukową A. To pokazuje, że Szkoła Główna Służby Pożarniczej to poważna instytucja w wymiarze naukowym – mówił wiceminister.

W spotkaniu uczestniczyli m.in.: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki, Włodzimierz Bernacki, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadier Andrzej Bartkowiak, Zastępca Dyrektora ds. Medycznych Państwowego Instytutu Medycznego MSWiA dr n. med. Artur Zaczyński oraz Rektor-Komendant SGSP nadbryg. dr inż. Mariusz Feltynowski, prof. uczelni.

Kierunek ratownictwo medyczne w SGSP

Szkoła Główna Służby Pożarniczej rozpocznie kształcenie na kierunku ratownictwo medyczne z początkiem nowego roku akademickiego, czyli od 1 października 2023 r. Szacuje się, że studia rozpocznie 60 studentów (30 studentów studiów stacjonarnych i 30 studentów studiów niestacjonarnych). 

W kwestii kryteriów przyjęcia najważniejsze będą wyniki matury z matematyki, biologii, fizyki i chemii. Pod uwagę będzie brana także znajomość języka obcego, którego rozwój w zakresie specjalistycznym będzie możliwy w toku studiów. Ważny element to również zdolności psychofizyczne kandydata. Szczegółowe warunki przyjęcia na studia zostaną określone przez Senat Szkoły Głównej Służby Pożarniczej.

Program studiów na kierunku ratownictwo medyczne w SGSP został stworzony na podstawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu ratownika medycznego, określonego rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki.

Ważnym elementem programu studiów jest grupa tzw. przedmiotów do dyspozycji uczelni. Przedmioty te pozwolą na przygotowanie ratownika medycznego z uwzględnieniem potrzeb służby w PSP. Celem jest wykształcenie ratowników medycznych, którzy w toku kariery zawodowej będą mogli służyć w PSP oraz będą znali zasady funkcjonowania tej formacji. 

W trakcie trwania studiów przewidziane są praktyki zawodowe. Będą one realizowane we współpracy SGSP z Państwowym Instytutem Medycznym MSWiA. Jednostka wesprze uczelnię zarówno w zakresie realizowania praktyk, jak i wykwalifikowanej kadry. 

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]