Ochrona przed zwolnieniem i obowiązek zatrudnienia. W życie wejdą nowe przepisy

Sejm wprowadził ogromną nowelizację Kodeksu Pracy. To ogromne zmiany, które m.in. wydłużają urlop rodzicielski, wprowadzają urlop opiekuńczy, a także ochronę przed zwolnieniem i prawo do obowiązkowej podwyżki.

Zatrudnianie pracowników staje się coraz droższe i obarczone coraz większymi obowiązkami dla pracodawcy.

Wprowadzona nowelizacja daje pracownikom szerokie prawa. t m.in. dłuższy urlop rodzicielski, dodatkowy urlop opiekuńczy i zwolnienie od pracy w związku z siłą wyższą.
Pracodawców najbardziej obchodzą jednak trzy kluczowe zmiany. Po pierwsze pracowników, którzy mają dziecko do 8 roku życia nie będzie można (bez ich zgody) oddelegować poza stałe miejsce pracy, zatrudniać w godzinach nadliczbowych lub w nocy i obejmować systemem przerywanego czasu pracy.

Po drugie, rodzice małych dzieci będą chronieni przed zwolnieniem nie tylko w okresie urlopu macierzyńskiego, ale także od złożenia wniosku na opiekę nad dzieckiem.
Ochrona będzie obowiązywała także pracownika zatrudnionego na czas określony. Trzeba będzie konsultować je ze związkiem zawodowym, a także uzasadnić wypowiedzenie. Zmienią się także zasady zatrudniania na okres próbny. Ten ma nie przekraczać:

  • jednego miesiąca, o ile pracodawca chce zatrudnić pracownika na okres krótszy niż sześć miesięcy,
  • dwóch miesięcy, jeżeli pracownik będzie zatrudniony co najmniej sześć miesięcy, ale krótszy niż 12,
  • trzech miesięcy w pozostałych przypadkach, czyli np. w przypadku podpisania umowy na czas nieokreślony.
    Dwa pierwsze terminy można wydłużyć maksymalnie o miesiąc. Co ważne, można będzie podpisać nową umowę o okres próbny, o ile pracodawca będzie chciał przenieść pracownika na inne stanowisko.

Trzeci bardzo ważny punkt do prawo do polepszenia warunków zatrudnienia. Raz w roku pracownik może wnioskować do firmy np. o umowę na czas nieokreślony. Pracodawca musi ją uwzględnić lub odrzucić, ale wtedy musi pisemnie uzasadnić swoją decyzję.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]