Wyższy dodatek pielęgnacyjny. Komu przysługuje?

Taki dodatek ma na celu wsparcie finansowe osób mających trudności w samodzielnym funkcjonowaniu. W tym roku ma on wzrosnąć

Fot. Pixabay

Dodatek pielęgnacyjny przysługuje emerytom i rencistom, którzy spełnią konkretne warunki. Najważniejszym z nich jest potwierdzenie o braku zdolności do samodzielnego funkcjonowania. Dodatek wypłacany jest każdego miesiąca, wraz z emeryturą lub rentą, a jego zadaniem jest częściowe pokrycie kosztów utrzymania. Inaczej sprawa wygląda w przypadku osób, które ukończyły 75 lat. Wtedy to dodatek wypłacany jest z urzędu, a osoby, którym przysługuje nie muszą składać żadnych wniosków.

Nie dotyczy on jednak osób przebywających w domach opieki. Jedynym wyjątkiem jest sytuacja, w której uprawniony przebywa poza placówką przez okres dwóch tygodni w miesiącu. Niezdolność do samodzielnego funkcjonowania jest to określenie stanu, w którym osoba potrzebuje ciągłego wsparcia osób trzecich. Osoby takie odpowiadają za żywienie, higienę, konsultacje lekarskie, regulowanie opłat oraz dbanie o miejsce zamieszkania osoby potrzebującej pomocy.

Jak informuje portal interia.pl, kwota dodatku nie jest stała, gdyż każdego roku podlega waloryzacji. W ubiegłym roku jego wysokość wynosiła 256,44 zł, a w 2023 roku zwiększono go do 294,39 złotych. Kwota ta jest również zwolniona z podatku oraz nie podlega egzekucji administracyjnej czy sądowej.

W celu uzyskania takiego dodatku należy złożyć odpowiedni wniosek w jednostce ZUS lub przesłać je pocztą. Ważne jest dołączenie zaświadczenia o stanie zdrowia OL-9, jednak nie może być ono starsze niż miesiąc od daty składania pisma. Można również załączyć do wniosku dokumentację medyczną. Decyzja o przyznaniu dodatku powinna zostać przekazana w ciągu 30 dni.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]