Julia z partii KorWIN: „Mężczyzna nie ma systemu obojniaczego. Cel istnienia kobiet na ziemi, to służyć mężczyznom” [WIDEO]

Tydzień się dopiero rozpoczął, a już przedstawicielka partii Korwin dokonała samozaorania w mediach społecznościowych, Nie podejmujemy się merytorycznej oceny wywodów owej niewiasty. Musicie to posłuchać samodzielnie i samodzielnie się z tym zmierzyć. Ostrzegamy – po wysłuchaniu poranna kawa nie będzie już potrzebna. 

„No i słuchajcie. Nie wiem co się stało, czy jakiś błąd egzystencjalny, genetyczny. Nie mam pojęcia zielonego. Że na przykład mężczyzna nie ma systemu obojniaczego.” – slyszymy na nagraniu.

„To jest według mnie jedyny powód, jak mogę wytłumaczyć obecność kobiet na tym świecie to jest po prostu fakt że mężczyzna nie jest obojniakiem, bo inaczej ja uważam, że jeżeli w ogóle jest jakiś nasz cel istnienia kobiet na tej ziemi to jest po prostu służyć mężczyznom. To jest po prostu im służyć i my mamy z tego czerpać przyjemność. I to jest moje zdanie Korwin tak nigdzie nie powiedział. Kobiety są głupsze, nie są nieinteligentne tylko ogólnie głupsze. Kobiety są niższe społecznie i kobiety jakby nie mają prawa podskakiwać mężczyznom. Mają im służyć. I generalnie nie są też potrzebne.” – tłumaczy działaczka.

Sama przedstawia się jako: „Studentka socjologii. Nowa Nadzieja, okręg warszawski. Sekretarz oddziału Warszawa Zachód. Pro-life, konserwatywny liberalizm, kapitalizm, wolny rynek.”

Fakty:

 Średni poziom inteligencji kobiety jest porównywalny do średniego poziomu inteligencji mężczyzny, ale istnieją różnice w tym, w jaki sposób są one rozłożone w populacji.

Profesor Gardner podzielił inteligencję na 8 odrębnych bloków. Wartości różnią się pomiędzy społeczeństwami, zgodnie z tym co dla danego społeczeństwa jest potrzebne, użyteczne i cenione. Do pomiaru tego rodzaju inteligencji potrzeba zastosowania znacznie dokładniejszych testów niż w przypadku standardowego pomiaru inteligencji.

Teoria wymaga obserwacji oraz oceny jednostki w różnych sytuacjach życiowych. W ostatnich latach, badacze zaczęli się dokładnie zajmować jednym z rodzajów inteligencji – inteligencją emocjonalną, która jest związana z pojęciami inteligencji interpersonalnej oraz inteligencji intrapersonalnej w koncepcji Gardnera.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]