Sprawdzanie trzeźwości pracownika? Zmiana w prawie pracy

Od 21 lutego pracodawca może zbadać swojego pracownika pod kątem trzeźwości. Dotyczy to zarówno alkoholu jak i narkotyków

Fot. Pixabay

Od dzisiaj pracodawcy mogą kazać pracownikom dmuchać w alkomat. Do tej pory mogli jedynie pozyskać informację o obecności alkoholu lub narkotyku w organizmie pracownika, jedynie za jego zgodą. Takie kontrole mogą dotyczyć nie tylko pracowników na etatach, ale także osoby na umowach-zleceniu, zarówno w zakładach pracy jak i w domach, w wypadku wykonywania pracy zdalnej.

Szefowa Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, Marlena Maląg poinformowała, że są to ważne regulacje, które powstały w trosce o bezpieczne i odpowiedzialne warunki pracy.

„Jeżeli przepisy wewnątrzzakładowe przewidują prewencyjną kontrolę trzeźwości, pracodawcy będą mogli przy użyciu alkomatu skontrolować swoich pracowników. W innych przypadkach taką kontrolę będzie przeprowadzać policja. Takie same zasady będą miały zastosowanie w przypadku podejrzenia zażycia innych substancji odurzających” dodała szefowa MRiPS.

Jak donosi portal money.pl, zgodnie z nowym prawem pracodawca może wprowadzić kontrolę trzeźwości pracowników, jeżeli będzie to niezbędne do zapewnienia ochrony życia i zdrowia lub ochrony mienia. Jednak kontrola trzeźwości nie może naruszać godności pracownika i obejmuje badanie przy użyciu metod niewymagających badania laboratoryjnego za pomocą specjalnych do tego urządzeń.

Wprowadzenie kontroli trzeźwości oraz wszelkie informacje z nią związane należy ustalić w układzie zbiorowym pracy, w regulaminie pracy albo w obwieszczeniu. O wprowadzeniu takiego działania pracodawca musi poinformować pracowników nie później niż dwa tygodnie przed rozpoczęciem jego przeprowadzania. W przypadku, gdy badanie wykaże obecność alkoholu w organizmie pracownika nie będzie on mógł wykonywać swojej pracy.

Na żądanie pracodawcy lub pracownika niedopuszczonego do pracy, badanie stanu trzeźwości może przeprowadzić uprawniony organ powołany do ochrony porządku publicznego. W sytuacji, gdy pracownik nie został dopuszczony do pracy, jednak dalsze badania nie wykazały stanu nietrzeźwości, okres niedopuszczenia pracownika do pracy jest okresem usprawiedliwionej nieobecności w pracy, za który pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia. Informacja o wyniku testu, jeżeli będzie on negatywny, ma być przechowywana w aktach pracownika.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]