Wprowadzą abonament RTV od smartfonów i komputerów? Jest taka możliwość!

W przestrzeni publicznej pojawiły się informacje, jakoby Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do premiera o objęcie opłatą abonamentową RTV również właścicieli smartfonów, tabletów i komputerów. Chociaż RPO dementuje, okazało się, że ustawa jest nieprecyzyjna i właściwie… można by je pobierać.

Fot. Pixabay / Kraków w Pigułce

„Pragniemy wyjaśnić, że są to informacje niezgodne z prawdą, absolutnie sprzeczne z intencją i treścią wystąpień Rzecznika. RPO wskazał bowiem, że samo posiadanie odbiornika nie świadczy o tym, iż obywatel z niego korzysta – ogląda telewizję lub słucha radia. Tym samym wystąpił w obronie praw obywateli, reagując na ich skargi, a nie w celu nałożenia na nich kolejnych opłat. Zgodnie bowiem z kompetencjami wynikającymi z ustawy o RPO, Rzecznik nie bierze udziału w kreowaniu polityki podatkowej państwa, ma jednak obowiązek reagować wszędzie tam, gdzie może dochodzić do naruszania prawa i zasad sprawiedliwości społecznej” – prostuje Rzecznik Praw Obywatelskich.

Rzeczywiście, czytając wystąpienie RPO w sprawie abonamentu RTV, stwierdzenia takie nie padają. Rzecznik stwierdził, że system opłat jest nieskuteczny i archaiczny.
„Do Biura RPO cały czas masowo wpływają skargi w sprawach dotyczących opłat za abonament RTV. Zgłaszane przez obywateli problemy dotyczą zarówno kwestii systemowych, znajdujących się we właściwości Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jak i nieprawidłowości w funkcjonowaniu Poczty Polskiej nadzorowanej przez Ministra Infrastruktury czy Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji” – pisze RPO. Rzecznik wskazał też, że oglądać telewizję można na różne sposoby również poprzez telefony, tablety czy komputery.

Minister Kultury Piotr Gliński zapowiedział zmiany, które mają być poprzedzone „szczegółową i spokojną debatą publiczną”. Co ciekawe szef resortu kultury odniósł się także do fragmentu wypowiedzi o smartfonach.

„W swoim wystąpieniu wskazuje Pan na fakt, iż obecnie obowiązująca ustawa o opłatach abonamentowych nie obejmuje używania urządzeń powstałych w wyniku ekspansji nowych technologii. Należy zauważyć, że zgodnie z art. 2 ust. 7 ustawy o opłatach abonamentowych 'odbiornikiem radiofonicznym albo telewizyjnym, w rozumieniu przepisów niniejszej ustawy, jest urządzenie techniczne dostosowane do odbioru programu’. Ustawowa definicja jest więc nieprecyzyjna i pozostawia pewną swobodę interpretacyjną organom administracji publicznej, które stosują przepisy. Organem właściwym do interpretowania tej definicji wydaje się być Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji” – wyjaśnia Minister Piotr Gliński.

Wygląda więc na to, że ustawa jest na tyle nieprecyzyjna, że można ją rozumieć na wiele sposobów. Czy czeka nas, poza kontrolą domów i samochodów, również kontrola związana ze smartfonami i to czy mamy na nich aplikację do oglądania telewizji?

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]