Maksymalne ceny ciepła – nowe stawki od 1 marca

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki opublikował maksymalne ceny dostaw ciepła, które będą obowiązywać od 1 marca tego roku

Fot. Pixabay

W czwartek prezes URE opublikował maksymalne ceny dostaw ciepła, które wejdą w życie od 1 marca 2023 roku. Jak podaje portal money.pl, są to ceny obowiązujące 30 września ubiegłego roku, powiększone o 40 procent. Urząd podkreślił, że to zestawienie będzie podstawą do wyliczenia przez sprzedawców maksymalnej ceny dla odbiorców ciepła. Zgodnie z ustawą o wsparciu odbiorców regulator na opublikowanie tych danych miał 10 dni od wejścia w życie ustawy.

Opublikowane stawki są maksymalnymi kwotami netto, jakie poszczególne przedsiębiorstwa ciepłownicze mogą stosować do końca tego roku w rozliczeniach z odbiorcami. Chodzi tutaj o gospodarstwa domowe, szpitale, żłobki, przedszkola, szkoły, domy pomocy społecznej, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, które zapewniają dostawy ciepła do lokali mieszkalnych i lokali publicznych. Przepisy, zgodnie z ostatnią nowelizacją ustawy, wskazują, że w rozliczeniach z odbiorcami stosowany jest najkorzystniejszy dla nich z trzech obowiązujących systemów wsparcia.

„Pierwszy przewiduje, że cena wytwarzania ciepła – bez uwzględniania kosztów dystrybucji – nie mogła przekroczyć ustawowego pułapu 150,95 zł za gigadżul ciepła wytwarzanego w źródłach gazowych lub olejowych, oraz 103,82 zł za gigadżul ciepła z pozostałych źródeł. Jednocześnie ceny netto nie mogą wzrosnąć więcej niż 40 proc. w stosunku do cen z 30 września 2022 r. Trzecia możliwość bazuje wprost na zatwierdzanych przez Prezesa URE taryfach firm ciepłowniczych” – wskazuje portal.

Dodatkowo, według przepisów, jeśli cena wyliczona według nowych zasad okaże się niższa niż ta płacona od początku października 2022 roku, to rachunki mają zostać wstecznie skorygowane. Odbiorcy ciepła, których opłaty ulegną zmianie w związku z nowymi przepisami, mają zostać o tym poinformowani przez przedsiębiorstwa ciepłownicze. Urząd informuje również, że wspólnoty mieszkaniowe czy spółdzielnie, jako klienci firm ciepłowniczych, mają obowiązek poinformowania swoich lokatorów o nowych cenach i stawkach opłat za ciepło.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]