Wysoka kara czeka! Wystarczy nie dopełnić obowiązku rejestracji!

Regulacje dotyczące abonamentu RTV nakładają obowiązek rejestracji telewizorów oraz odbiorników radiowych w ciągu 14 dni od daty zakupu. Zmajstrować muszę się wszyscy właściciele odbiorników. 

Fot. Pixabay

Kontrolerzy Poczty Polskiej mogą zapukać do naszych drzwi. Chodzi o kontrolę płacenia abonament RTV. Opłata za radioodbiornik to 8,70 zł miesięcznie, a opłata za odbiornik telewizyjny lub telewizyjny i radiofoniczny to 27,30 zł miesięcznie.

Kontrolerów możesz wpuścić do środka, ale nie masz takiego obowiązku. Przepisy stanowią bowiem, że obywatel „powinien” wpuścić kontrolerów. Kluczowe jest tu właśnie słowo „powinien”, a nie „ma obowiązek”. Nie ulega jednak wątpliwości, że z prawa wynika również, że abonament płacić powinien każdy, kto ma radio, telewizor lub obydwa te urządzenia.

Co zrobić, gdy kontroler chce wejść, a my nie wyrażamy na to zgody?

Trzeba po prostu odmówić.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie warunków i trybu rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych rejestracji odbiornika radiowego lub telewizyjnego możemy dokonać na dwa sposoby.

  1. Udajemy się osobiście na pocztę i składamy stosowny wniosek
  2. Przez Internet za pośrednictwem strony Poczty Polskiej

Nie wszyscy jednak muszą płacić.

Całkowite zwolnienie z opłat abonamentowych dotyczy osób:

  • które ukończyły 75 rok życia;
  • które ukończyły 60 lat i mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50% przeciętnego wynagrodzenia;
  • zaliczonych do I grupy inwalidzkiej;
  • weteranów będących inwalidami wojennymi lub wojskowymi;
Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]