Dodatkowe dni urlopu. Szykują zmiany w Kodeksie Pracy!

Nowe przepisy w Kodeksie Pracy. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (dalej: ustawa). Nowe regulacje najprawdopodobniej wejdą w życie jeszcze wiosną 2023 r.

Fot. Pixabay

Jest to wynik wdrożenia do polskich przepisów postanowień dwóch dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady (UE):

1) 2019/1152 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej;

2) 2019/1158 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylającej dyrektywę Rady 2010/18/UE.

Kto będzie mógł skorzystać?

Osobom, które są zatrudnione na podstawie umowy o pracę, powołania, mianowania, wyboru czy też spółdzielczej umowy o pracę.

W jakim celu można wykorzystać urlop?

Urlop będzie przyznawany w celu zapewnienia osobistej opieki lub wsparcia

  • osobie będącej członkiem rodziny
  • lub zamieszkującej w tym samym gospodarstwie domowym

wymagająvej opieki lub wsparcia z poważnych względów medycznych.

Ile dni?

Pracownik będzie mógł wykorzystać 5 dni urlopu opiekuńczego w ciągu roku kalendarzowego.

 

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]