Rok kontroli i kar. Zapukają do drzwi. Mogą nałożyć karę w wysokości kilku tysięcy złotych

Nie będzie innego wyjścia. Poza głośnymi kontrolami abonamentu RTV, są jeszcze inne, które są obowiązkowe. Ma to związek z nową ustawą.

28 kwietnia w życie wejdzie ustawa o zmianie ustawy o charakterystyce energetycznej budynków oraz ustawy – Prawo budowlane. Właśnie wtedy kontrolerzy ruszą w teren.

Sprawdzany będzie stan techniczny ogrzewania i efektywności źródeł ciepła. Kontrole będą obowiązkowe i obejmą wszystkich posiadających własne źródło ogrzewania. To, co ile odbędzie się kontrola zależy od wielkości kotła i rodzaju paliwa. Te o mocy od 20 do 100 kW będą kontrolowane raz na 5 lat, te powyżej 100 kW, nawet co dwa lata. Szczegóły określa ustawa.

Kontroli dokonywać będą osoby do tego uprawnione. To znaczy, że będą musiały spełnić szereg warunków ustawowych obejmujących kwalifikacje i uprawnienia budowlane. Po kontroli dostaniemy protokół w wersji papierowej lub elektronicznej.

Nowe przepisy wprowadzają również obowiązek posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej. Takie świadectwo będzie kosztowało kilkaset zł i jest potrzebne zarówno w przypadku nowych domów i mieszkań, jak i dla tych, które już są, a chcemy je sprzedać lub wynająć. Określa ono zapotrzebowanie budynku na energię elektryczną. Dokument będzie ważny przez 10 lat, a za jego brak przewidywana jest kara do 5 tys. zł.

Świadectwo charakterystyki energetycznej to dokument, który określa wielkość zapotrzebowania na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb energetycznych związanych z użytkowaniem budynku lub części budynku, czyli energii na potrzeby ogrzewania i wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej, chłodzenia, a w przypadku budynków niemieszkalnych również oświetlenia. Obowiązek posiadania w określonych sytuacjach świadectwa charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku wynika z prawa europejskiego. Celem wprowadzenia obowiązku sporządzania świadectw jest promowanie budownictwa efektywnego energetycznie i zwiększanie świadomości społecznej w zakresie możliwości uzyskania oszczędności energii w budynkach. Dzięki informacjom zawartym w świadectwie właściciel, najemca lub użytkownik budynku może określić orientacyjne roczne zapotrzebowanie na energię, a tym samym koszt utrzymania związany ze zużyciem energii. Zasady sporządzania i przekazywania świadectw charakterystyki energetycznej budynków zostały określone w ustawie z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]