Od dziś waloryzacja emerytur i rent. Oto ile wynoszą podwyżki

Od 1 marca tego roku wzrosły najniższe emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, a także renty rodzinne i socjalne. Łączny koszt tegorocznej waloryzacji świadczeń to ok. 44,15 mld zł.

Fot. Pixabay

Co roku świadczenia emerytalno-rentowe są waloryzowane. Jak donosi portal money.pl, w tym roku waloryzacja jest kwotowo-procentowa z zastosowaniem gwarantowanej kwoty podwyżki w wysokości 250 zł brutto. Waloryzacja przeprowadzana jest z urzędu, co oznacza brak obowiązku składania żadnego wniosku.

Od marca wzrosły o 14,8 procent najniższe gwarantowane kwoty świadczeń emerytalno-rentowych. W związku z tym minimalna emerytura wynosi obecnie 1588,44 złotych brutto. Prawo do niej mają osoby, które osiągnęły wymagany staż ubezpieczeniowy (kobieta – co najmniej 20 lat, mężczyzna – co najmniej 25 lat). Do tej kwoty wzrosła również minimalna renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna i renta socjalna. Minimalna renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy od marca wynosi 1191,33 zł brutto, a świadczenie przedemerytalne 1600,70 zł brutto. Podwyżką został objęty również dodatek pielęgnacyjny, który wynosi teraz 294,39 złotych.

Każdy emeryt i rencista ma otrzymać decyzję z ZUS z informacją o nowej wysokości swojego świadczenia oraz o przyznaniu „trzynastki” w jednej przesyłce pocztowej. Waloryzacja emerytur, rent oraz innych świadczeń długoterminowych w tym roku obejmie ok. 10,3 mln osób. Jak podał ZUS, będzie się ona składać z trzech komponentów: cenowego, płacowego i kwotowego. Wskaźnik waloryzacji wyniesie 14,8 procent, ponieważ tyle wyniosła średnioroczna inflacja dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów (14,4 proc.). Według rządowych danych łączny koszt waloryzacji w 2023 r. to ok. 44,15 mld zł.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]