Posiadacze tego dokumentu zapłacą za prąd dużo mniej!

Inflacja i znaczny wzrost cen spowodowały, że musimy ponosić wyższe koszty życia. Jednak posiadacze Karty Dużej Rodziny mogą liczyć na niższe ceny za prąd

Fot. Pixabay / Kraków w Pigułce

Wprowadzona w roku 2014 Karta Dużej Rodziny jest jednym z elementów polityki prorodzinnej i ma służyć do identyfikowania członków rodzin wielodzietnych. Posiadając ją można korzystać z wielu ulg i zniżek, zarówno w państwowych placówkach jak i w wielu sklepach. W tym roku przysługuje dzięki niej, także niższa cena za prąd.

Jak informuje portal Interia.pl, dokument ten uprawnia do skorzystania z ustawy, która dotyczy ochrony odbiorców energii elektrycznej. Wprowadziła ona możliwość zamrożenia cen prądu dla odbiorców, którzy utrzymują odpowiednie limity zużycia energii. Dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny oraz członków ich rodzin limit, w którym należy utrzymać zużycie to 3000 kWh. Dla pozostałych odbiorców limit wynosi 2000 kWh.

Zniżka przysługuje rodzicom, którzy mają lub mieli na utrzymaniu przynajmniej trójkę dzieci. Dotyczy to również rodziców zastępczych oraz osób, które prowadzą rodzinny dom dziecka. W celu uzyskania obniżki ceny za prąd należy złożyć odpowiednie wnioski i oświadczenia – oświadczenie o spełnieniu warunków i nieprzekroczeniu danego limitu zużycia. Składa się je podmiotom uprawnionym, czyli przedsiębiorstwom energetycznym. Oświadczenie musi zawierać numer oraz kopię Karty Dużej Rodziny. Dostawca energii ma prawo do wglądu do oryginalnej Karty Dużej Rodziny w celu weryfikacji wiarygodności danych.

Wniosek można pobrać z oficjalnej strony Ministerstwa Klimatu i Środowiska lub ze strony internetowej dostawcy prądu. Jest możliwość złożenia go drogą elektroniczną. Trzeba pamiętać, że dokument musi być sygnowany podpisem elektronicznym, zaufanym lub osobistym (certyfikatem z e-Dowodu). Dokumenty należy złożyć maksymalnie do 30 czerwca 2023 roku. Można to zrobić osobiście, pocztą lub za pomocą maila.

Najbardziej zyskać na tym mogą osoby, które zdążyły uzyskać Kartę Dużej Rodziny do stycznia tego roku, gdyż mają oni do wykorzystania cały limit (3000 kWh). Im później karta zostanie otrzymana, tym bardziej limit będzie się zmniejszał. Z upływem każdego miesiąca od stycznia będzie mniejszy o 250 kWh.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]