Alerty na południu kraju: Jeśli możesz to zostań w domu!

W czwartek w południowej części kraju panuje znaczne stężenie smogu. Z tego powodu Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało SMS-y z alertem do mieszkańców kilku województw. Zaleca się pozostanie w domach

Fot. Kraków w Pigułce

Jak podaje portal Interia.pl, w południowej części kraju notuje się w dniu dzisiejszym wysoki poziom smogu. W związku z tym Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert, a wiadomości SMS o przekroczeniu poziomu alarmowego dla pyłu PM10 otrzymali mieszkańcy czterech powiatów: radomszczańskiego (woj. łódzkie), starachowickiego (woj. świętokrzyskie), Gliwice (woj. śląskie) Krosno (woj. podkarpackie). W komunikacie zalecono mieszkańcom, aby zrezygnowali z aktywności na zewnątrz.

Największe stężenie szkodliwych substancji w powietrzu będzie m.in. w Małopolsce. W znacznej części województwa stan powietrzna na godz. 8. rano określany jest jako zły bądź umiarkowany i zaledwie miejscami jako dobry. Na Śląsku natomiast powietrzne jest określane jako bardzo złe, złe lub dostateczne. W województwach opolskim, dolnośląskim, łódzkim, świętokrzyskim i podkarpackim jakość powietrza w większości jest dostateczna, tylko miejscami indeks jakości jest bardzo zły, zły oraz umiarkowany. W województwie mazowieckim smog nie jest tak silny i stan powietrza określany jest jako dobry lub umiarkowany.

Pył zawieszony jest mieszaniną cząstek stałych i kropelek cieczy, które utrzymują się w powietrzu. Cząsteczki te mogą zawierać np.: związki siarki, azotu, związki organiczne (w tym wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne), metale ciężkie, dioksyny oraz alergeny (takie jak pyłki roślin i zarodniki grzybów). Pył PM10 zawiera cząstki o średnicy nie przekraczającej 10 mikrometrów. Wysokie zanieczyszczenie powietrza wiąże się nie tylko z problemami z oddychaniem ale także bardzo szkodliwie wpływa na mózg oraz na inne narządy. Może też prowadzić do niezwykle groźnych powikłań.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]