ZUS wprowadza zmiany w L4! Na 2023 zaplanowano 500 tysięcy kontroli. Surowe kary

Zakład Ubezpieczeń Społecznych często zleca kontrole osób przebywających na L4. W 2022 roku było ich 429 tysięcy, na 2023 zaplanowano aż 500 tysięcy kontroli!

Od 2023 roku wprowadzono kontrowersyjną zmianę. Nieobecność pracownika w czasie kontroli nie będzie już podstawą do odebrania zasiłku i ma być uznawane za prawidłowe wykorzystanie zwolnienia.

Nadal jednak jeżeli kontroler wykryje nieprawidłowe wykorzystanie zwolnienia, ma prawo do odebrania świadczenia chorobowego. Wyjście do sklepu, apteki czy do lekarza będzie jak najbardziej na miejscu, gdyż służy do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych. Gorzej jeżeli pracownika nie ma podczas kontroli w domu, a na Facebooku pojawią się zdjęcia z zagranicznego wyjazdu. Wtedy może on mieć poważne problemy począwszy od odebrania świadczenia, poprzez konieczność zwrotu pobranej kwoty, a na zwolnieniu dyscyplinarnym kończąc.

W trakcie zwolnienia nie wolno podejmować żadnej aktywności turystycznej, rozrywkowej, nie wolno nam wyjeżdżać poza ustalone miejsce pobytu, przeprowadzać prac remontowych czy pracy u innego pracodawcy.

Na czym polega kontrola prawidłowości wykorzystywania zwolnienia lekarskiego od pracy

Kontrola prawidłowości wykorzystywania zwolnienia lekarskiego od pracy z powodu choroby polega na ustaleniu, czy:

  • w okresie zwolnienia lekarskiego pracownik nie wykonuje pracy zarobkowej, lub
    czy nie wykorzystuje zwolnienia lekarskiego od pracy w sposób niezgodny z jego celem.
    Jeżeli zwolnienie lekarskie zostało wystawione z powodu konieczności sprawowania opieki nad chorym dzieckiem lub innym chorym członkiem rodziny, dodatkowo należy ustalić, czy:
  • poza pracownikiem nie ma innych domowników, którzy mogą zapewnić opiekę dziecku lub choremu członkowi rodziny (nie dotyczy to opieki nad dzieckiem w wieku do 2 lat
Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]