Mateusz Morawiecki zapowiada kolejny dodatek pieniężny. 300 zł co miesiąc dla tych osób

Mateusz Morawiecki zapowiedział specjalny dodatek do emerytury w wysokości 300 zł. Jednak, nie dla wszystkich. Niedługo ma powstać projekt.

Podczas spotkania z mieszkańcami Jasła, Mateusz Morawiecki złożył ważną deklarację.

Rząd PiS postanowił przygotować ustawę o specjalnym dodatku do emerytury w wysokości 300 zł dla wszystkich sołtysów, którzy przez odpowiedni czas byli tymi sołtysami. Ta ustawa wkrótce ujrzy światło dzienne – zapowiedział premier. Obietnica ma specjalny wymiar, bo jest złożona w Dniu Sołtysa.

Mateusz Morawiecki uprzedził nieco zarówno Koalicjantów z Solidarnej Polski, jak i samych Sołtysów. Ci pierwsi złożyli już projekt o dodatku w wysokości 200 zł, Ci drudzy, w styczniu wysłali petycję do Senatu w tej sprawie. Stowarzyszenie Sołtysów Województwa Podkarpackiego, postuluje wprowadzenie dodatku w wysokości 2,5 proc. minimalnego wynagrodzenia za każdą przepracowaną kadencję do maksymalnie 10 proc. najniższej krajowej. Sołtysi mieliby być traktowani, jak funkcjonariusze publiczni i objęci byliby ubezpieczeniem zdrowotnym i dietą.

Sołtys to przedstawiciel sołectwa. Wybierany jest na 4-letnią kadencję. Wysokość otrzymywanej pensji ustala wójt i radni. Co ciekawe, w niektórych gminach za swoją pracę nie otrzymują żadnej diety czy wynagrodzenia. To zaskakujące biorąc pod uwagę ilość pracy np. pobór należnego podatku czy uczestnictwo w posiedzeniach. Dlatego na początku roku Sejmowa Komisja Samorządu wprowadziła też do porządku obrad prace dotyczącą pensji sołtysów. Ma ona wynieść połowę wynagrodzenia minimalnego określonego na podstawie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę za każdy rozpoczęty miesiąc pełnienia funkcji. Dodatek ten ma być równoczesny z przystąpieniem do ubezpieczenia emerytalno-rentowego więc będzie to też dodatek do przyszłej emerytury.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]