Terminy 13. emerytury – Komu zostanie wypłacona wcześniej?

Niedługo wypłaty 13. emerytury. Kiedy seniorzy otrzymają dodatkowe świadczenie? Kto dostanie pieniądze wcześniej, a kto później?

Fot. Pixabay

13. emerytura jest dodatkowym świadczeniem dla seniorów, która od 2019 roku jest wypłacana jednorazowo na rok. Odbywa się to na podstawie Ustawy z dnia 9 stycznia 2020 r. o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów. Ma ono wartość najniższej emerytury obowiązującej od 1 marca tego roku, w którym będą wypłacane pieniądze. Podlega ona corocznej waloryzacji, w związku z tym w 2023 roku wyniosła minimum 250 zł brutto, czyli 227,50 zł netto.

ZUS informuje, że to świadczenie wypłacane wraz z emeryturą kwietniową. W tym roku część seniorów otrzyma 13. emeryturę wcześniej, z uwagi na to, że 1 kwietnia przypada na sobotę. Ze względu na to Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma przekazać Poczcie Polskiej „trzynastki” w dniu 28 marca. Świadczenia wypłacane są  1, 5, 6, 10, 15, 20 i 25 dnia każdego miesiąca. Jednak nie wszyscy mogą otrzymać 13. emeryturę w kwietniu. W maju środki zostaną wysłane osobom pobierającym świadczenie i zasiłek emerytalny. Ta grupa odbiera świadczenia w innym terminie.

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej na swoim Twitterze opublikowało informację dotyczącą „trzynastki”. W poście podano, że uprawnionych do świadczenia jest 10 mln osób, a na całość przedsięwzięcia przeznaczono 15 mld złotych.

Jak przypomina portal Interia.pl, trzynasta emerytura będzie wypłacana osobom, które na dzień 31 marca 2023 roku są uprawnione do:

  • renty socjalnej, szkoleniowej i rodzinnej,
  • renty z tytułu niezdolności do pracy (w tym dla inwalidów wojennych i wojskowych, a także rent wypadkowych),
  • rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego,
  • świadczenia pieniężnego przysługującego cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych,
  • nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,
  • świadczenia i zasiłku przedemerytalnego,
  • emerytury – w tym emerytury pomostowej, okresowej emerytury kapitałowej i emerytury częściowej.

Z świadczenia, jednak, nie mogą skorzystać osoby, u których prawo do świadczeń było zawieszone na 31 marca 2023 roku.

 

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]