Będzie nowe świadczenie. Dla kogo i ile?

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt ustawy wprowadzającej wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami. Takie rozwiązanie pojawiło się po strajku opiekunów niepełnosprawnych w Sejmie

Fot. Pixabay / Kraków w Pigułce

Niedawno odbył się protest opiekunów osób z niepełnosprawnościami. Zjawili się oni w Sejmie, by przedstawić swoje postulaty. Jeden z nich wiązał się z oczekiwaniem zrównania renty socjalnej z pensją minimalnej. Rząd natomiast wyszedł z inną propozycją, mianowicie chodzi tu o nowe świadczenie i możliwość dorabiania przez opiekunów do świadczenia pielęgnacyjnego.

Jak podaje Radio ZET, projekt zakłada, że świadczenie wspierające będzie przysługiwało osobie, która posiada decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia. Kwota wsparcia będzie zależeć od tzw. poziomu wsparcia, które ocenią urzędnicy. Kwota otrzymywanego świadczenia będzie powiązana z wysokością renty socjalnej, której aktualna wysokość w 2023 r. po waloryzacji wynosi 1588,44 zł miesięcznie brutto.

Świadczenie wspierające przysługiwać będzie w wysokości od 50 do 200 proc. renty socjalnej, jednak ostateczna kwota będzie uzależniona od określonego w decyzji poziomu potrzeby wsparcia.

„Pierwszy, najwyższy poziom świadczenia wspierającego, równy dwukrotności renty socjalnej, ma zostać uruchomiony od 2024 roku, drugi poziom – równy rencie socjalnej od 2025, zaś trzeci, wynoszący 50 proc. renty socjalnej – od 2026 r. Pieniądze wypłacał będzie ZUS” – tłumaczy Radio ZET.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]