Poskarży się sąsiad i zapłacisz wysoką karę! Nawet kilkaset złotych!

Palenie na balkonie może być również uznane za wykroczenie, jeśli sąsiedzi skarżą się na nieprzyjemne zapachy lub hałas. Przepisy te dotyczą również palenia wszelkiego rodzaju innych substancji. Można zapłacić nawet 500 złotych kary!

Fot. Pixabay / Kraków w Pigułce

Jeżeli lokator bloku pali i rzuca pozostałości papierosa za balustradę, wówczas ma zastosowanie art. 75. § 1 Kodeksu Wykroczeń:

„Kto bez zachowania należytej ostrożności wystawia lub wywiesza ciężkie przedmioty albo nimi rzuca, wylewa płyny, wyrzuca nieczystości albo doprowadza do wypadania takich przedmiotów lub wylewania się płynów, podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany”.

W Polsce, co do zasady sama czynność palenia na balkonie nie podlega karze, jednak nie może być ono uciążliwe dla sąsiadów.

Reguluje to artykuł 144 Kodeksu Cywilnego:

„Zakazanie immisji. Właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych.”

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]