Do nich przyjdą kontrolerzy abonamentu RTV. Poczta Polska zabrała głos w sprawie kontroli!

Poczta Polska wydała specjalny komunikat, by rozwiać wszelki wątpliwości wokół abonamentu. Jednocześnie pocztowcy informują, kto najczęściej jest kontrolowany.

Fot. Shutterstock

Poczta Polska pisze, że zatrudnia jedynie kilkudziesięciu kontrolerów i przypomina, że wbrew opinii niektórych, listonosze nie mogą przeprowadzać kontroli. Pełną listę pytań i odpowiedzi najdziecie pod tym adresem.

„Zgodnie z ustawą obowiązek rejestracji odbiorników oraz obowiązek przeprowadzania kontroli dotyczy wszystkich użytkowników odbiorników RTV” – przekonuje Poczta Polska. Następne zdanie jest kluczowe.

„Poczta Polska skupia się jednak głównie na firmach i instytucjach. Ilość kontroli w gospodarstwach domowych jest znikoma i stanowi jedynie odsetek wszystkich kontroli” – zapewniają Pocztowcy. Kontroli spodziewać się więc mogą głównie firmy.

Kontrolerów możesz wpuścić do środka, ale nie masz takiego obowiązku. Przepisy stanowią bowiem, że obywatel „powinien” wpuścić kontrolerów. Kluczowe jest tu właśnie słowo „powinien”, a nie „ma obowiązek”. Nie ulega jednak wątpliwości, że z prawa wynika również, że abonament płacić powinien każdy, kto ma radio, telewizor lub obydwa te urządzenia. Nie wszyscy jednak muszą płacić.

Całkowite zwolnienie z opłat abonamentowych dotyczy osób:

  • które ukończyły 75 rok życia;
  • które ukończyły 60 lat i mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50% przeciętnego wynagrodzenia;
  • zaliczonych do I grupy inwalidzkiej;
  • weteranów będących inwalidami wojennymi lub wojskowymi;
Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]