Nowe zasady reklamacji! O tym powinieneś wiedzieć kupując przez internet lub w sklepie!

Od nowego roku w życie weszły zmiany w reklamacjach dotyczących zarówno rzeczy kupionych przez internet, jak i tych kupionych stacjonarnie.

Fot. Pixabay / Kraków w Pigułce

W życie weszła Dyrektywa Towarowa i Dyrektywa Cyfrowa. Obie zmieniają zasady gwarancji, jakie otrzymuje konsument, na korzyść konsumenta.

Jest kilka dużych zmian, a najważniejsze są następujące:

  • W przypadku umów z konsumentami, osobami fizycznymi, nie będzie stosować się przepisów kodeksu cywilnego o rękojmi.
  • Wprowadza się pojęcie niezgodności towaru z umową i odchodzi od pojęć takich, jak np. wada fabryczna.
  • Przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za niezgodność towaru z umową. Nie ponosi odpowiedzialności tylko, jeżeli wyraźnie poinformował o niezgodności, a konsument przyjął to do wiadomości i zaakceptował.
  • Roszczenie o wymianę lub zwrot nie przedawnia się po roku, a w niektórych przypadkach wydłuży się nawet do 6 lat.
  • Wydłużono możliwość zgłoszenia wady w chwili dostawy do klienta. Wcześniej był to rok, teraz są to dwa lata.
  • W przypadku reklamacji towaru klient może liczyć na wymianę towaru lub jego naprawę. Kiedy firma odmówi usunięcia wady lub wymiany, wtedy klient zyskuje prawo do odstąpienia od umowy i otrzymuje zwrot pieniędzy.
  • Konsument będzie mógł żądać usunięcia wad cyfrowych produktu. Dotyczy to tez np. filmów czy transmisji sportowych w internecie.
  • Jeżeli klientem jest mały przedsiębiorca będzie mógł być traktowany, jak konsument. O tym czy można zastosować takie przepisy będzie stanowił rejestr CEiDG i to, jaki jest tam wpis.
Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]