Takich pracowników w Polsce brakuje najbardziej

Jak pokazują dane z badania ManpowerGroup, co trzeci polski pracodawca zwraca uwagę na trudności w znalezieniu pracowników odpornych na stres, z umiejętnością adaptacji, analizy i krytycznego myślenia  

Fot. Pixabay

Jak donosi portal money.pl, w badaniu ManpowerGroup „Niedobór talentów” 34 proc. firm wskazało, że trudno obecnie znaleźć pracowników odpornych na stres i zdolnych do adaptacji. 33 procent natomiast wskazało natomiast na to, że brakuje osób myślących krytycznie oraz analitycznie. 27 procent podaje brak kandydatów charakteryzujących się wnikliwością, chętnych do rozwoju i nauki. 25 proc. ma trudność w znalezieniu kandydatów potrafiących działać w zespole, a także umiejętnie rozwiązujących problemy.

„Kompetencje miękkie, coraz częściej nazywane także kompetencjami uniwersalnymi, human skills lub power skills, są równie pożądane na rynku pracy, jak twarde umiejętności, niezbędne do wykonywania zadań w ramach danego stanowiska” wyjaśnia Agnieszka Krzemień, ekspertka ds. zarządzania karierą w ManpowerGroup.

Dodaje również, że kompetencje miękkie wspierają osiąganie konkretnych rezultatów, pozwalają na dobre relacje ze współpracownikami, warunkują to, jak mocnymi członkami zespołów lub jak skutecznymi liderami jesteśmy. Pomimo postępującej automatyzacji, kompetencje uniwersalne jak na przykład zdolność komunikacji, umiejętność adaptacji czy chęć do pracy zespołowej są niezmiennie potrzebne.

W badaniu przeprowadzonym w 2022 roku uwagi pracodawców były podobne i wskazywały na deficyt kandydatów odpornych na stres, ze zdolnością do adaptacji (31 proc.), rzetelnych oraz zdyscyplinowanych (31 proc.), a także kreatywnych (31 proc.). Podawano, iż brakowało również osób myślących krytycznie i analitycznie (29 proc.) i łatwo rozwiązujących problemy (29 proc.).

„Kompetencje, z jakich niedoborem mierzą się firmy, warunkują wychodzenie poza schematy oraz sprawniejsze przejście przez kolejne nowe doświadczenia. Pokazują też, że wspomniana digitalizacja, automatyzacja procesów czy coraz częściej wykorzystywana sztuczna inteligencja, mocno wspierają procesy w firmach, jednak to niezmiennie człowiek stoi za sukcesem tych działań oraz zmian” zaznaczyła Krzemień.

Jednak Polska nie jest wyjątkiem, a niedobór pracowników z kompetencjami miękkimi jest widoczny na całym świecie. Jak podaje portal globalna lista pięciu najbardziej pożądanych wśród kandydatów cech jest bardzo podobna do tej, jaką zadeklarowały organizacje w Polsce.

29 proc. pracodawców w 41 przebadanych krajach mówi o trudności z rekrutacją osób cechujących się rzetelnością i dyscypliną, 26 proc. brakuje kandydatów odpornych na stres i potrafiących zaadaptować się warunków pracy. Zwraca się również uwagę na deficyt talentów z umiejętnością krytycznego myślenia, rozwiązywania problemów oraz kreatywnych (26 proc.).

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]