Kontrolerzy sprawdzą czy podałeś prawdę. Za to grozi nawet do 8 lat więzienia!

Rząd ostrzegał, że tak właśnie może być. Urzędnicy będą mieli na celu sprawdzenie czy ci, którzy skorzystali z dopłat do energii są do tego uprawnieni. Kontrole już trwają i przeprowadzają je pracownicy Nadzoru Budowlanego. Mało kto zdaje sobie sprawę, że za próbę wyłudzenia dodatku grozi od pół roku do aż ośmiu lat pozbawienia wolności.

Fot. Shutterstock / Kraków w Pigułce

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego ostrzega, że „Każdy kto posiada i zgłosił piec podlega obowiązkowej kontroli zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (…)”. Urząd potwierdza też, że za wyłudzenie dodatku osłonowego grożą surowe kary. „Jakakolwiek zmiana rodzaju źródła ciepła oraz wykorzystywanego paliwa – nie z uwagi na popełnioną pomyłkę – lecz ze względu na potrzebę wykazania w CEEB kotła/pieca węglowego dla innych celów, jak np. uzyskanie dodatku osłonowego lub dodatku węglowego, może skutkować odpowiedzialnością karną za składanie fałszywego oświadczenia” – pisze Inspektor w komunikacie.

„Rzeczpospolita” informuje natomiast, że niektóre gospodarstwa domowe już zostały sprawdzone. Dziennik podaje, że kontrolerzy badają „Czy dane w złożonych przez nie deklaracjach do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) zawierają zgodne z prawdą informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu. Za przeprowadzenie kontroli odpowiedzialne są samorządy”.

Komu przysługiwał dodatek?

Dodatek przysługiwał gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego.

W zaproponowanym rozwiązaniu nie ma kryteriów dochodowych, a dodatek przysługuje również gospodarstwom, które już zakupiły węgiel. Warunkiem otrzymania dodatku będzie wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Wnioski o dodatek węglowy – podobnie jak w przypadku dodatku osłonowego, można było składać do gminy. Wnioski o wypłatę dodatku węglowego można było składać do 30 listopada 2022 r. Rząd wprowadził też dodatki do innych rodzajów energii i każdy z nich musi mieć odniesienie w deklaracjach do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]