Lekarz na NFZ poza kolejnością. Oni mają do tego prawo. Kto może skorzystać?

Kolejki do lekarzy w Polsce zależą od wielu czynników, takich jak specjalizacja lekarza, region, rodzaj świadczenia medycznego oraz liczba pacjentów. Niestety, wiele osób narzeka na długie kolejki do lekarzy w Polsce, zwłaszcza w przypadku specjalistów, takich jak kardiolodzy, gastroenterolodzy czy ortopedzi.

Fot. Pixabay

Zdarza się, że na wizytę u specjalisty trzeba czekać kilka miesięcy, co może być szczególnie uciążliwe w przypadku chorób wymagających natychmiastowej interwencji. Sytuacja taka wynika z wielu czynników, w tym z braku odpowiedniej liczby specjalistów, problemów z finansowaniem służby zdrowia czy niedostatecznej organizacji placówek medycznych.

Niemniej jednak, w wielu przypadkach możliwe jest skrócenie czasu oczekiwania na wizytę u lekarza.
Szczególne uprawnienia do korzystania ze świadczeń poza kolejnością – Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych reguluje artykuł Art. 47c.

Prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach mają:

1) kobiety w ciąży;
2) świadczeniobiorcy, o których mowa w art. 47 ust. 1a i 1b;
3) osoby, o których mowa w art. 43 ust. 1;
4) inwalidzi wojenni i wojskowi;
5) żołnierze zastępczej służby wojskowej;
6) cywilne niewidome ofiary działań wojennych;
7)kombatanci;
8)działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych;
9)osoby deportowane do pracy przymusowej;
10)uprawnieni żołnierze lub pracownicy, których ustalony procentowy uszczerbek na zdrowiu wynosi co najmniej 30%;
11)weterani poszkodowani, których ustalony procentowy uszczerbek na zdrowiu wynosi co najmniej 30%;
12)dawcy krwi, którzy oddali co najmniej 3 donacje krwi lub jej składników, w tym osocza po chorobie COVID-19 – na podstawie zaświadczenia, o którym mowa w art. 9a ust. 3 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1749 oraz z 2022 r. poz. 974 i 2280);
13)żołnierze zawodowi, o których mowa w art. 287 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, w przypadku korzystania ze świadczeń w podmiotach leczniczych, dla których podmiotem tworzącym jest Minister Obrony Narodowej, oraz przez niego nadzorowanych;
14)żołnierze pełniący terytorialną służbę wojskową, o których mowa w art. 325 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, w przypadku korzystania ze świadczeń udzielanych w podmiotach leczniczych, dla których podmiotem tworzącym jest Minister Obrony Narodowej, oraz przez niego nadzorowanych.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]