Ponad 500 złotych miesięcznie. Ten dodatek przysługuje bez względu na wiek

O świadczenie dla sierot zupełnych mogą ubiegać się osoby, które pobierają rentę rodzinną i których obydwoje rodzice nie żyją. Ile ten dodatek wynosi w tym roku?

Fot. Pixabay

Świadczenie dla sieroty zupełnej przyznawane jest każdej osobie, która nie ma rodziców, wiek nie ma tutaj znaczenia. Jedynym warunkiem jest uprawnienie do pobierania renty rodzinnej, co oznacza, że taki dodatek może zostać wypłacony także razem z emeryturą. Ponadto jest wypłacany każdej sierocie w rodzinie, bez względu na liczbę osób uprawnionych do tego świadczenia, bez względu na to czy zmarli rodzice mieli jedno dziecko, czy więcej – każde z nich uzyska prawo do renty rodzinnej i każde będzie mogło otrzymać dodatek.

Wypłacany jest przez ZUS na podstawie. art. 76 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Ponadto świadczenie może być także wypłacane w przypadku gdy zmarłym rodzicem jest jedynie matka, z tym że ojciec wnioskodawcy musi być nieznany.

Jak informuje interia.pl, dodatek ten, podobnie jak renta rodzinna, podlega co roku waloryzacji. Od 1 marca 2023 r. dodatek dla sieroty zupełnej wynosi 553,30 zł, gdzie porównując z ubiegłym rokiem, jego wysokość wzrosła o 71,33 zł. Starając się o to świadczenie należy złożyć wniosek ERRD i dokumenty potwierdzające daty zgonu rodziców lub dokument stwierdzający datę zgonu matki i aktu urodzenia, który potwierdza brak danych ojca. Dokumenty można złożyć w placówce Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika. Jest także możliwość przesłania pocztą lub elektronicznie za pomocą platformy ZUS PUE.

Po złożeniu dokumentów urząd ma 30 dni na rozpatrzenie i wydanie decyzji. W przypadku otrzymania odmowy przyznania świadczenia dla sieroty zupełnej, można się od niej odwołać bezpłatnie, przez najbliższy miesiąc. Odwołanie należy złożyć na piśmie lub ustnie do protokołu w placówce ZUS, która wydała decyzję do sądu okręgowego.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]